Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Jediným 100% akcionárom spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., je spoločnosť SPP Infrastructure, a. s..