Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

SPP – distribúcia zabezpečuje spoľahlivú distribúciu zemného plynu prostredníctvom svojej distribučnej siete ku koncovým odberateľom, zabezpečuje pripojenie k distribučnej sieti a meranie spotreby zemného plynu.