Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Dokumentáciu registra obnoviteľných plynov tvorí najmä Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa registra obnoviteľných plynov a používateľská príručka držiteľa účtu v systéme G-REX.

Prevádzkový poriadok bol 28. 3. 2023 schválený rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. 4. 2023. Prevádzkový poriadok a rozhodnutie ÚRSO sú dostupné aj v anglickom jazyku.

Používateľská príručka držiteľa účtu je dostupná po prihlásení sa do systému G-REX v aktuálnej systémovej verzii.

V súvislosti s uplatnením záruky pôvodu obnoviteľného plynu a potvrdenia o množstve biometánu v systéme EÚ ETS vypracovalo Ministerstvo životného potvrdenia SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a prevádzkovateľom registra príslušné usmernenie.