Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Aktuálna ponuka nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., na predaj:

V súčasnosti nie sú k dispozícii nehnuteľnosti na odpredaj.

V prípade záujmu o kúpu nehnuteľnosti, prosíme, kontaktujte pani Katarínu Dančíkovú na e-mailovej adrese nehnutelnosti@spp-distribucia.sk.