Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Logotyp SPP – distribúcia