Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
Ing. Július Roth

Ing. Július Roth

Register obnoviteľných plynov

SPP – distribúcia, a.s.
Plátennícka 2
821 09 Bratislava

Ing. Nina Mackovičová

Ing. Nina Mackovičová

Register obnoviteľných plynov

SPP – distribúcia, a.s.
Plátennícka 2
821 09 Bratislava