Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
 • Máte záujem pracovať pre našu spoločnosť? Ak ste v našej aktuálnej ponuke nenašli pozíciu zodpovedajúcu vašim očakávaniam, zašlite nám informácie o sebe prostredníctvom elektronického formulára. V prípade, že ste pre našu spoločnosť vhodným kandidátom, radi vás oslovíme.

  * položky označené hviezdičkou sú povinné
 • Uchádzač

 • Please enter a number from 0 to 75.
 • Please enter a number from 0 to 75.
 • Jazykové znalosti

 • JazykÚroveň 
 • Prílohy

 • Accepted file types: doc, docx, pdf, rtf, otd, wps, txt.
 • Podporované formáty pre životopis: doc, docx, pdf, rtf, otd, wps.

 • Accepted file types: doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, png, gif.
 • Podporované formáty pre inú prílohu: doc, docx, pdf, rtf, otd, wps.

 • a) Potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách.

  b) Berie na vedomie, že odoslaním elektronického formulára pre uchádzačov o zamestnanie udeľuje súhlas, aby spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., ako prevádzkovateľ spracúvala po dobu 12 mesiacov osobné údaje uvedené v elektronickom formulári pre uchádzačov o zamestnanie a v jeho prílohách (životopis, iná príloha) najmä meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo, vzdelanie na účel, aby bol evidovaný v databáze uchádzačov o zamestnanie a bol neskoršie oslovený (telefonicky, textovou správou, e-mailom, listom, alebo inými komunikačnými spôsobmi) s pracovnou ponukou v spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. Berie na vedomie, že udelenie súhlasu je dobrovoľné (môže sa rozhodnúť, či formulár na vyššie uvedený účel odošle) a že súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na gdpr@spp-distribucia.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú spracúvané len po dobu trvania súhlasu (t.j. do odvolania súhlasu maximálne po dobu 12 mesiacov), následne budú osobné údaje zlikvidované. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie, pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania, osobné údaje sa nezverejňujú.

  c) Potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s. v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na https://www.spp-distribucia.sk/gdpr/. Pre prípad, že uviedol osobné údaje inej osoby, zároveň potvrdzuje, že zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že bol oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto osoby spoločnosti SPP – distribúcia, a. s..