Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Vážení zákazníci, v nadväznosti na aktuálne prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR momentálne nie je možná Vaša osobná návšteva v našich Zákazníckych kanceláriách

Pre akékoľvek otázky ohľadom pripájania do distribučnej siete kontaktujte Zákaznícku linku pre pripájanie do distribučnej siete na nasledujúcom telefonickom čísle
0850/ 269 269 pripajanie@distribuciaplynu.sk 7:30 h – 18:00 h

Kontakty – Domácnosti a malí podnikatelia

Zákaznícke kancelárie pre pripájanie do distribučnej siete
Osobný kontakt – domácnosti, malí podnikatelia
Pracovisko Adresné údaje Úradné hodiny
Bratislava Votrubova 1
825 11
Bratislava
 • Utorok   08:00 – 12:00   (pozastavené)
 • Streda    13:00 – 17:30   (pozastavené)
 • Piatok    08:00 – 10:00   (pozastavené)
 •    10:00 – 13:00   (pozastavené)
Košice Moldavská 12
040 11
Košice
 • Utorok   08:00 – 12:00   (pozastavené)
 • Streda    13:00 – 17:30   (pozastavené)
 • Piatok    08:00 – 10:00   (pozastavené)
 •    10:00 – 13:00   (pozastavené)
Žilina Závodská cesta 26/2949
010 22
Žilina
 • Utorok   08:00 – 12:00   (pozastavené)
 • Streda    13:00 – 17:30   (pozastavené)
 • Piatok    08:00 – 10:00   (pozastavené)
 •    10:00 – 13:00   (pozastavené)

Kontakty – Strední a veľkí odberatelia

Back office pre pripájanie do distribučnej siete – budúci odber plynu nad 60 tis. m3 / rok
Strední a veľkí podnikatelia
Pracovisko Adresné údaje Úradné hodiny 
Zvolen
+421 45 242 4534,
+421 45 242 4535,
klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk
Špecializované pracovisko
Lieskovská cesta
1418 / 5
960 27
Zvolen
 • Utorok   08:00 – 12:00
 • (pozastavené)
 • Streda    10:00 – 16:00
 • (pozastavené)
 • Piatok    08:00 – 10:00
 • (pozastavené)
 •    10:00 – 13:00
 • (pozastavené)