Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Vaše žiadosti o pripojenie alebo technickú zmenu odporúčame podať elektronicky, z pohodlia a bezpečia Vášho domova. V prípade, ak plánujete osobnú návštevu našich Zákazníckych kancelárií, využite, prosím, Rezervačný systém.

Pre akékoľvek otázky ohľadom pripájania do distribučnej siete kontaktujte Zákaznícku linku pre pripájanie do distribučnej siete na nasledujúcom telefonickom čísle
0850/ 269 269 pripajanie@distribuciaplynu.sk 7:30 h – 18:00 h

Kontakty – Domácnosti a malí podnikatelia

Zákaznícke kancelárie pre pripájanie do distribučnej siete
Osobný kontakt – domácnosti, malí podnikatelia
Pracovisko Adresné údaje Úradné hodiny
Bratislava Votrubova 1
825 11
Bratislava
Košice Moldavská 12
040 11
Košice
Žilina Závodská cesta 26/2949
010 22
Žilina

Kontakty – Strední a veľkí odberatelia

Back office pre pripájanie do distribučnej siete – budúci odber plynu nad 60 tis. m3 / rok
Strední a veľkí podnikatelia
Pracovisko Adresné údaje Úradné hodiny 
Zvolen
+421 45 242 4534,
+421 45 242 4535,
klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk
Špecializované pracovisko
Lieskovská cesta
1418 / 5
960 27
Zvolen