Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

GAS AVE

Intranetová aplikácia GAS AVE slúži na získavanie informácií o množstve odobraného zemného plynu z jednotlivých odberných miest kategórie veľkoodberateľov a stredných odberateľov. Hodnoty veličín pre daný objekt sa zobrazujú v tabuľkovej a grafickej podobe, je možnosť vytvárania tlačových zostáv a exportov.

Postup prihlásenia na nový portál je v tomto návode:


NÁVOD NA VYTVORENIE PRÍSTUPU.PDF
NÁVOD NA VYTVORENIE PRÍSTUPU.PDF

Upozornenie:

Na spustenie aplikácie je potrebný počítač s nainštalovaným WEB prehliadačom. Aplikácia podporuje bežné typy WEB prehliadačov.

Vstup do GAS AVE