Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Obstarávanie tovarov, služieb a prác, ktoré súvisia s hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. sa riadi zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení.
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú uverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania.

Vyhlásenia nadlimitného verejného obstarávania

V súčasnosti nie sú žiadne vyhlásené nadlimitné verejné obstarávania.

 

Zrušené nadlimitné verejné obstarávanie

V súčasnosti nie sú žiadne zrušené nadlimitné verejné obstarávania.

 

Výsledky nadlimitného verejného obstarávania

V súčasnosti nie sú žiadne výsledky nadlimitného verejného obstarávania.

 

Pravidelné informatívne oznámenie

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informatívne oznámenia.

 

Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti (Oznámenie o začatí RKBZ)

V súčasnosti nie sú žiadne oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti.

 

Kvalifikačný systém

V súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne kvalifikačné systémy.