Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Po prihlásení sa na zverejnené pracovné miesto prebieha výber uchádzačov. Kandidáti, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá, sú pozvaní na osobný pohovor.

Osobný pohovor prebieha za účasti zamestnanca ľudských zdrojov a potenciálneho nadriadeného.

Pri niektorých pozíciách môže byť výberový proces dvojkolový. Obsahom prvého kola môže byť  test, riešenie modelových situácií či rôzne logické úlohy. V prípade úspešného prvého kola je uchádzač pozvaný do ďalšieho kola, ktorým je osobný pohovor.

Pri niektorých špecifických pozíciách pozývame uchádzačov na ďalšie stretnutie s vyšším nadriadeným.

O výsledku výberového konania vždy informujeme uchádzačov písomne alebo telefonicky.

Malá rada na záver

Počas prípravy na pracovný pohovor Vám odporúčame pozrieť si na našej web stránke informácie o spoločnosti, aby ste vedeli napríklad aj to, že SPP – distribúcia, a. s. ≠ SPP, a. s.

Držíme Vám palce vo výberovom konaní 🙂