Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Po prihlásení sa na zverejnené pracovné miesto prebieha výber uchádzačov. Kandidáti, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá, sú pozvaní na osobný pohovor.

Osobný pohovor prebieha za účasti zamestnanca ľudských zdrojov a potenciálneho nadriadeného.

Pri niektorých pozíciách môže byť výberový proces dvojkolový. Obsahom prvého kola môže byť  test, riešenie modelových situácií či rôzne logické úlohy. V prípade úspešného prvého kola je uchádzač pozvaný do ďalšieho kola, ktorým je osobný pohovor.

Pri niektorých špecifických pozíciách pozývame uchádzačov na ďalšie stretnutie s vyšším nadriadeným.

O výsledku výberového konania vždy informujeme uchádzačov písomne alebo telefonicky.

Malá rada na záver

Počas prípravy na pracovný pohovor Vám odporúčame pozrieť si na našej web stránke informácie o spoločnosti, aby ste vedeli napríklad aj to, že SPP – distribúcia, a. s. ≠ SPP, a. s.

Držíme Vám palce vo výberovom konaní 🙂