Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

V prípade, ak výsledok Predbežnej štúdie realizovateľnosti stanoví výšku predpokladaných nákladov na pripojenie Vášho odberného plynového zariadenia (OPZ), menej ako 1 mil. EUR a súčasne je nutná úprava časti existujúcej distribučnej siete, spoločnosť SPP-D môže realizovať úpravy na existujúcej distribučnej sieti súvisiace s pripojením. Pripojovací plynovod prípadne rozšírenie distribučnej siete si buduje zákazník sám.

 • Predbežná štúdia

 • Zákazník
  Požiadavka na rozvoj distribučnej siete

  Žiadateľ predloží SPP-D Požiadavku na rozvoj distribučnej siete – poštou alebo osobne.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPP-D
  Predbežná štúdia realizovateľnosti projektu

  SPP-D vypracuje bezodplatne predbežnú štúdiu realizovateľnosti projektu v lehote do 90 dní od predloženia úplnej Požiadavky na rozvoj distribučnej siete.

  Trvanie
  do 90 dní
 • Štúdia realizovateľnosti

 • Zákazník
  Požiadavka na rozvoj

  Pre zabezpečenie štúdie realizovateľnosti je potrebné, aby žiadateľ splnil podmienky stanovené SPP-D.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPP-D
  Vypracovanie predbežnej štúdie

  V prípade splnenia stanovených podmienok SPP-D zabezpečí štúdiu realizovateľnosti projektu v lehote do 60 dní – jej vypracovanie hradí žiadateľ.

  Trvanie
  do 60 dní
 • Projektová dokumentácia

 • Zákazník
  Splnenie podmienok

  Pre vypracovanie projektovej dokumentácie je potrebné, aby žiadateľ splnil podmienky stanovené SPP-D.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPP-D
  Vypracovanie projektovej dokumentácie

  V prípade splnenia stanovených podmienok SPP-D vypracuje projektovú dokumentáciu v lehote do 12 – 18 mesiacov – jej vypracovanie hradí SPP-D, náklady sú kryté žiadateľom formou Bankovej záruky.

  Trvanie
  12 - 18 mesiacov
 • Realizácia projektu

 • Zákazník
  Splnenie podmienok

  Pre zahájenie realizácie projektu je potrebné, aby žiadateľ splnil podmienky stanovené SPP-D.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPP-D
  Zahájenie realizácie

  V prípade splnenia stanovených podmienok SPP-D začne s realizáciou projektu – hradí SPP-D, náklady sú kryté žiadateľom formou Bankovej záruky​.

  Trvanie
  bude stanovené v projektovej dokumentácii
 • Pripojenie k distribučnej sieti

 • Zákazník
  Absolvovanie jednotlivých krokov procesu

  Za účelom pripojenia k distribučnej sieti absolvuje žiadateľ jednotlivé kroky procesu.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPP-D
  Zabezpečenie potrebných úkonov

  SPP-D zabezpečí všetky potrebné úkony v jednotlivých krokoch procesu pripojenia.

  Trvanie
  viď proces pripájania pre stredných a veľkých odberateľov
 • Sledovanie plnenia záväzkov

 • SPP-D
  Monitorovanie dohodnutých podmienok

  SPP-D začne s monitorovaním dohodnutých podmienok odberu zemného plynu.

  Trvanie
  priebežne