Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
Ako správne vyplniť formulár pre samoodpočet.

POD je jednoznačný identifikátor miesta odberu plynu, ktorý sa skladá z 20 znakov v tvare (SKSPPDISXXXXXXXXXXXX). Číslo miesta dodávky je uvedené vo faktúre za dodávku zemného plynu.

SÉRIOVÉ ČÍSLO PLYNOMERU SA ZADÁVA BEZ POMLČIEK 

VZOR MERADLA

ODČÍTA SA STAV NA MERADLE IBA  V ČIERNOM POLI PRED DESATINNOU ČIARKOU (NA OBRÁZKU 1 m³)

Dátum odčítania stavu Vášho meradla vyplňte nie starší ako 5 dní.