Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Správy o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom obsahujú informácie o zmenách dodávateľa, informácie o aktívnych dodávateľoch a počtoch ich odberných miest, o vyvažovaní distribučnej siete, odchýlkach, typových diagramoch dodávky, bilancovaní distribučnej siete a reklamáciách. Publikované sú na štvrťročnej báze.

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2024

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2023

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom III. štvrťrok 2023

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2023

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2023

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2022

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom III. štvrťrok 2022

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2022

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2022

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2021

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom III. štvrťrok 2021

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2021

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2021

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2020

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom III. štvrťrok 2020

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2020

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2020

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2019

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom III. štvrťrok 2019

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV.štvrťrok 2018

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom III.štvrťrok 2018

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2018

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2018

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom III. štvrťrok 2017

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2017

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017