Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Ak plánujete odoberať ročne viac ako 15 mil. m3 plynu alebo požadujete dennú distribučnú kapacitu do Vášho odberného miesta prevyšujúcu 100 000 m3 za deň, je pravdepodobné, že pripojenie Vášho odberného miesta k distribučnej sieti bude vyžadovať významnú investíciu do úpravy alebo rozšírenia našej distribučnej siete. Uvedená skutočnosť bude potvrdená na základe Predbežnej štúdie realizovateľnosti projektu, ktorej vypracovanie si môžete bezplatne objednať u spoločnosti SPP – distribúcia. Táto štúdia, berúc do úvahy predpokladané umiestnenie a vzdialenosť Vášho budúceho odberného miesta od našej siete a predpokladané parametre odberu, prípadne potvrdí realizovateľnosť pripojenia. Daná štúdia súčasne stanoví predpokladané náklady na úpravu alebo rozšírenie našej distribučnej siete.

a) Výška predpokladaných nákladov na pripojenie do distribučnej siete je pod 1 mil. EUR a súčasne sú nutné úpravy na existujúcej distribučnej sieti:

Proces a podmienky pripojenia

b) Nie sú nutné úpravy na existujúcej distribučnej sieti:

Proces a podmienky pripojenia

c) Výška predpokladaných nákladov na pripojenie do distribučnej siete presahuje 1 mil. EUR za súčasnej úpravy a/alebo rozšírenia existujúcej distribučnej siete:

Proces a podmienky pripojenia

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať na emailovej adrese klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk, resp. na adrese SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava.