Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Podmienkou uzatvorenia zmluvného vzťahu je súhlas dodávateľa s objednávateľom určenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., má od 01.01.2014 pridelené identifikačné číslo pre DPH : SK2021931109

SPP – distribúcia, a.s.