Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Najdôležitejší mi právnymi predpismi upravujúcimi postavenie a činnosť spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. sú tieto:

Zákony:

Vyhlášky:

Rozhodnutia: