Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Technická špecifikácia na výmenu údajov slúži na štandardnú komunikáciu medzi informačným systémom SPP – distribúcia a užívateľom distribučnej siete. Slúži na výmenu údajov z oblasti merania, servisných zákaziek a kmeňových údajov podľa platných štandardov.

 

Platné od 1.10.2021: