Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Pokyny pre existujúceho odberateľa zemného plynu v kategórii domácnosť, ktorý bude realizovať technickú zmenu (rekonštrukciu) existujúceho odberného plynového zariadenia.

Technické zmeny – Bytové domy

 • Žiadosť o technickú zmenu

 • Zákazník
  Žiadosť

  Žiadateľ predloží SPP-D žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení – elektronicky na webstránke SPP-D, osobne v Zákazníckych kanceláriách spoločnosti alebo poštou.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPPD
  Vyjadrenie

  SPP-D sa do 15 dní od prevzatia úplnej žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení vyjadrí a doporučenou poštou zašle vyjadrenie na adresu zákazníka.

  Trvanie
  do 15 dní
 • Splnenie technických podmienok

 • Zákazník
  Splnenie technických podmienok

  Žiadateľ zapezpečí splnenie technických podmienok vyplývajúcich z vyjadrenia SPP-D. Vyjadrenie SPP-D žiadateľovi slúži pre spracovanie projektovej dokumentácie na úpravu existujúceho odberného plynového zariadenia, ako aj k stavebnému konaniu, ktoré sa viaže k realizácii zmien odberného plynového zariadenia.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • Montáž meradla

 • Zákazník
  Žiadosť

  Žiadateľ predloží SPP-D žiadosť o montáž meradla z dôvodu realizácie technických zmien na existujúcom odbernom plynovom zariadení – elektronicky na webstránke SPP-D, osobne v zákazníckych kanceláriách spoločnosti, poštou alebo svojmu dodávateľovi zemného plynu.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPP-D
  Posúdenie splnenia podmienok

  SPP-D žiadateľovi posúdi splnenie technických podmienok v zmysle zaslaného vyjadrenia.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka