Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Splnomocnenie overené notárom, budete potrebovať v prípade Vášho zastupovania cudzím subjektom (osobou), ktorý Vám fyzicky zabezpečí všetky náležitosti spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (ide napr. o nasledovné subjekty, osoby: cudzia osoba, projekčná organizácia, inžinierska spoločnosť, právny zástupca združenia stavebníkov, správcovská spoločnosť zabezpečujúca správu a údržbu objektu).

Tlačivo splnomocnenia je možné využiť pri nasledovných službách a kategóriách:

 • Žiadosť o pripojenie (rodinný dom)
 • Žiadosť o pripojenie (bytový dom)
 • Žiadosť o pripojenie (malí odberatelia)
 • Žiadosť o pripojenie (strední a veľkí odberatelia)

 

 • Žiadosť o technickú zmenu (rodinný dom)
 • Žiadosť o technickú zmenu (bytový dom)
 • Žiadosť o technickú zmenu (malí odberatelia)
 • Žiadosť o technickú zmenu (strední a veľkí odberatelia)

 

 • Žiadosť o prvomontáž meradla (rodinný dom)
 • Žiadosť o prvomontáž meradla (bytový dom)
 • Žiadosť o prvomontáž meradla (malí odberatelia)
 • Žiadosť o prvomontáž meradla (strední a veľkí odberatelia)

 

 • Žiadosť o montáž meradla po technickej zmene (rodinný dom)
 • Žiadosť o montáž meradla po technickej zmene (bytový dom)
 • Žiadosť o montáž meradla po technickej zmene (malí odberatelia)
 • Žiadosť o montáž meradla po technickej zmene (strední a veľkí odberatelia)

 

 • Žiadosť o obchodnú zmenu (malí odberatelia)
 • Žiadosť o obchodnú zmenu (strední a veľkí odberatelia)

 

 • Žiadosť o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete