Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

ODPORÚČANÝ ZHOTOVITEĽ je zhotoviteľ, ktorý má oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach, ktoré sú majetkom, resp. v užívaní SPP – distribúcia, a.s. (ide o práce potrebné na prepojenie Vášho pripojovacieho plynovodu k existujúcej distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.).

Ako sa stať odporúčaným zhotoviteľom?

Ak sa chcete stať odporúčaným zhotoviteľom:
1. Je potrebné zaslať vyplnené nasledujúce dokumenty (vzor stiahnete po kliknutí na dokument):

2.  Musíte spĺňať všetky uvedené požiadavky na zhotoviteľov pripojovacích plynovodov (plynových prípojok) budovaných na pripojenie odberných plynových zariadení k plynárenským zariadeniam. Formulár požiadaviek

Kontaktné osoby pre získanie Typového technologického postupu tu.

Celoslovenský menný zoznam zhotoviteľov s vydanými typovými technologickými postupmi.