Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Podateľňa SPP – distribúcia, a.s. – poštový kontakt

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b
825 11 Bratislava
Bratislava
Pondelok 8:00 – 13:00
Utorok 8:00 – 13:00
Streda 11:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 13:00  

 

Piatok 8:00 – 13:00