Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Podateľňa SPP – distribúcia, a.s. – nové sídlo podateľne a poštový kontakt

 

SPP – distribúcia, a.s.

Plátennícka 2  
821 09
Bratislava

Bratislava
Pondelok 8:00 – 15:30
Utorok 8:00 – 15:30
Streda 08:00 – 17:30
Štvrtok 8:00 – 15:30  

 

Piatok 7:00 – 13:00  

 

 

Podateľňa na starej adrese Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,  je otvorená nasledovne:

27.8 a 30.8.2021 – otvorené od 8.00 do 13.00 

31.8.2021zatvorené