Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SPP – distribúcia poskytuje transparentným a nediskriminačným spôsobom prístup do svojej distribučnej siete. Spoločnosť zabezpečuje spoľahlivú distribúciu zemného plynu prostredníctvom svojej distribučnej siete ku koncovým odberateľom, zabezpečuje pripojenie k distribučnej sieti a meranie spotreby zemného plynu.

Všetky dostupné služby pre koncových odberateľov no najmä pre samotných užívateľov distribučnej siete (ktorými sú v súčasnosti takmer výhradne dodávatelia plynu), ktoré SPP – distribúcia poskytuje, nájdete v Katalógu služieb. Katalóg je pravidelne aktualizovaný a jeho cieľom je čo najlepšie vychádzať v ústrety požiadavkám užívateľov distribučnej siete.