Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Korešpondenčná adresa
SPP – distribúcia, a.s.
Plátennícka 19013/2
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovenská republika

Fakturačné údaje
SPP – distribúcia, a. s.
Plátennícka 19013/2
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovenská republika

Obchodný register:
Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

IBAN: SK64 1100 0000 0026 2771 2668
Banka: Tatra banka, a. s.
IČO: 35 910 739
IČ DPH: SK2021931109
DIČ: 2021931109

Ak nás plánujete osobne navštíviť v Bratislave,
nájdete nás na novej adrese:

Plátennícka 2
821 09
Bratislava

Foto JTRE Administratívna budova Klingerka

Zdroj foto: JTRE