Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Dôležitá informácia:

Rezervačný kalendár slúži pre zákazníkov, ktorí požadujú informácie o pripojení do distribučnej siete.
Ak požadujete stanovisko k projektovej dokumentácii a zákresy sietí, prejdite, prosím sem:

Domácnosti a Malí podnikatelia

Pri návšteve ZC nie je potrebné tlačiť lístok z Kiosku.
Môžete ísť na objednaný čas priamo k pracovisku,
ktoré bude zobrazené na obrazovke „ IBA ONLINE Rezervačný systém“.

Načítavam kalendár...
- K dispozícii
 
- Obsadené
 
- Čiastočne rezervované
   

* Vyberte dôvod :

Titul:

* Meno:

* Priezvisko :

* Email :

* Telefonický kontakt :

Dôležitá informácia:
V prípade meškania negarantujeme termín rezervácie.

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých našej spoločnosti a poučenie o právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr . V prípade, ak nemáte prístup na internet, informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach Vám poskytneme v každej zákazníckej kancelárii alebo na základe žiadosti adresovanej SPP – distribúcia, a.s., Osobné údaje, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Vám pošleme informácie a poučenie v papierovej verzii na Vami zadanú adresu.

 

Načítavam kalendár...
- K dispozícii
 
- Obsadené
 
- Čiastočne rezervované
   

* Vyberte dôvod :

Titul:

* Meno:

* Priezvisko :

* Email :

* Telefonický kontakt :

Dôležitá informácia:
V prípade meškania negarantujeme termín rezervácie.

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých našej spoločnosti a poučenie o právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr . V prípade, ak nemáte prístup na internet, informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach Vám poskytneme v každej zákazníckej kancelárii alebo na základe žiadosti adresovanej SPP – distribúcia, a.s., Osobné údaje, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Vám pošleme informácie a poučenie v papierovej verzii na Vami zadanú adresu.

 

Načítavam kalendár...
- K dispozícii
 
- Obsadené
 
- Čiastočne rezervované
   

* Vyberte dôvod :

Titul:

* Meno:

* Priezvisko :

* Email :

* Telefonický kontakt :

Dôležitá informácia:
V prípade meškania negarantujeme termín rezervácie.

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých našej spoločnosti a poučenie o právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr . V prípade, ak nemáte prístup na internet, informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach Vám poskytneme v každej zákazníckej kancelárii alebo na základe žiadosti adresovanej SPP – distribúcia, a.s., Osobné údaje, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Vám pošleme informácie a poučenie v papierovej verzii na Vami zadanú adresu.

Strední a veľkí podnikatelia

Načítavam kalendár...
- K dispozícii
 
- Obsadené
 
- Čiastočne rezervované
   

* Vyberte dôvod :

Titul:

* Meno:

* Priezvisko :

* Email :

* Telefonický kontakt :

Dôležitá informácia:
V prípade meškania negarantujeme termín rezervácie.

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých našej spoločnosti a poučenie o právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr . V prípade, ak nemáte prístup na internet, informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach Vám poskytneme v každej zákazníckej kancelárii alebo na základe žiadosti adresovanej SPP – distribúcia, a.s., Osobné údaje, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Vám pošleme informácie a poučenie v papierovej verzii na Vami zadanú adresu.

Načítavam kalendár...
- K dispozícii
 
- Obsadené
 
- Čiastočne rezervované
   

* Vyberte dôvod :

Titul:

* Meno:

* Priezvisko :

* Email :

* Telefonický kontakt :

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých našej spoločnosti a poučenie o právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr . V prípade, ak nemáte prístup na internet, informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach Vám poskytneme v každej zákazníckej kancelárii alebo na základe žiadosti adresovanej SPP – distribúcia, a.s., Osobné údaje, Plátennicka 2, 821 09 Bratislava Vám pošleme informácie a poučenie v papierovej verzii na Vami zadanú adresu.