Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Závislí odberatelia

Kontakt pre závislých odberateľov:
SPP – distribúcia, a.s.
Ing. Ján Rybárik
Plátennícka 2
821 09 Bratislava
e-mail: spd@spp-distribucia.sk

Vzor oznámenia pre závislých odberateľov