Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Zraniteľní odberatelia

Kontakt pre zraniteľných odberateľov:
SPP – distribúcia, a.s.
Ing. Ján Rybárik
Mlynské Nivy 44/b
825 11 Bratislava
e-mail: spd@spp-distribucia.sk

Vzor oznámenia pre zraniteľných odberateľov