Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Kontaktné údaje na sekciu distribučných služieb:

Názov : Sekcia distribučných služieb
Sídlo :  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Kontakt tel. : +421220402292
Email : sales@spp-distribucia.sk