Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SPP – distribúcia ako prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 tisíc, zverejňuje podľa § 63 vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, nasledovné informácie o stave distribučnej siete.