Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

SPP – distribúcia ako prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 tisíc, zverejňuje podľa §63 zákona číslo 24/2013 a v aktualizovaných pravidlách trhu s plynom nasledovné informácie o stave distribučnej siete.

Plán údržby, rozvoja, odstávky a revízií