Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Záujemcom ponúkame možnosť odkúpenia nepotrebných zásob spoločnosti SPP – distribúcia, a. s.

 

V prípade, že na tejto stránke nie sú uverejnené zoznamy materiálov, neprebieha žiadne ponukové konanie na odpredaj nepotrebných zásob.