Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Záujemcom ponúkame možnosť odkúpenia nepotrebných zásob spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. Popis materiálov a ich množstvo je uvedené v zverejnenom zozname.

Fyzickú obhliadku materiálu je možné vykonať len po predchádzajúcej dohode.  Ponuky musia byť doručené na emailovú adresu zasoby@spp-distribucia.sk najneskôr do 30.06.2024.

Zoznam zásob

T: +421/2/2040 2275