Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Záujemcom ponúkame možnosť odkúpenia nepotrebných zásob spoločnosti SPP – distribúcia, a. s.

Popis materiálov a ich množstvo je uvedené v zverejnenom zozname:

  • 1000424 Ventil privarovací regulačný DN150 PN63 412RS 12ks
  • 1069158 Anóda FeSi 51ks 5m agresívne prostredie 72ks.

Fyzickú obhliadku materiálu je možné vykonať len po predchádzajúcej dohode telefonicky. Ponuky musia byť doručené najneskôr do 31.1.2019.

Kontakt: +421 2 20402275

V prípade, že na tejto stránke nie sú uverejnené zoznamy materiálov, neprebieha žiadne ponukové konanie na odpredaj nepotrebných zásob.