Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Poskytovanie stanovísk k projektovej dokumentácii a zákresy sietí

Poskytovanie vyjadrení k existencii plynárenských zariadení

Žiadosti o vydanie stanoviska, vrátane potrebných príloh (napr. projektovej dokumentácie stavby, snímky z katastrálnej mapy a pod.) je možné okrem osobného doručenia na príslušné pracovisko doručiť

 • osobne – odovzdaním do podateľne v sídle spoločnosti, alebo
 • poštou – prostredníctvom prevádzkovateľa poštových a/alebo zásielkových služieb na adresu:

SPP – distribúcia, a.s.

Mlynské Nivy 44/b

825 11 Bratislava.

Doručovanie projektovej dokumentácie stavby elektronickou poštou, t.j. e-mailom, nie je akceptované.

Kontakty na poskytovanie služby

 

Vybrané pracoviská technickej dokumentácie sú od stredy 3.6. otvorené aj pre osobný kontakt. 

Na ostatných pracoviskách technickej dokumentácie (Komárno, Trnava, Prievidza, Lučenec a Poprad) naďalej môžete využívať poštový a emailový kontakt. 

Pracovisko BRATISLAVA
Adresa Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Úradné hodiny
 • utorok:   08:00 – 12:00
 • streda:   13:00 – 17:30
 • piatok:   08:00 – 12:00
Územná pôsobnosť podľa okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Šaľa, Galanta
Poznámka
Pracovisko NITRA
Adresa Levická 9, 950 45 Nitra
Úradné hodiny
 • utorok:   08:00 – 12:00
 • streda:    12:00 – 16:00
 • piatok:    08:00 – 12:00
Územná pôsobnosť podľa okresov Levice, Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce
Poznámka
Pracovisko KOMÁRNO
Adresa Mederčská 81, 945 01 Komárno
Úradné hodiny
 • utorok:   08:00 – 12:00
 • streda:   12:00 – 16:00
 • piatok:   08:00 – 12:00
Územná pôsobnosť podľa okresov Dunajská Streda, Komárno
Poznámka Úradné hodiny sú až do odvolania ZRUŠENÉ, v prípade potreby môžete navštíviť najbližšie otvorené pracovisko technickej dokumentácie.
Pracovisko TRNAVA
Adresa Kollárova 25, 917 01 Trnava
Úradné hodiny
 • utorok:   08:00 – 12:00
 • streda:   12:00 – 16:00
 • piatok:   08:00 – 12:00
Územná pôsobnosť podľa okresov Hlohovec, Myjava, Senica, Skalica, Trnava
Poznámka  Úradné hodiny sú až do odvolania ZRUŠENÉ, v prípade potreby môžete navštíviť najbližšie otvorené pracovisko technickej dokumentácie.
Pracovisko NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Adresa Ľudmily Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom
Úradné hodiny
 • utorok:   08:00 – 12:00
 • streda:   12:00 – 16:00
 • piatok:   08:00 – 12:00
Územná pôsobnosť podľa okresov Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trenčín
Poznámka
Pracovisko PRIEVIDZA
Adresa Vápenická 16, 971 01 Prievidza
Úradné hodiny
 • utorok:   08:00 – 12:00
 • streda:   12:00 – 16:00
 • piatok:   08:00 – 12:00
Územná pôsobnosť podľa okresov Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Púchov, Topoľčany
Poznámka Úradné hodiny sú až do odvolania ZRUŠENÉ, v prípade potreby môžete navštíviť najbližšie otvorené pracovisko technickej dokumentácie.
Pracovisko BANSKÁ BYSTRICA
Adresa Havranské 1, 974 03 Banská Bystrica
Úradné hodiny
 • utorok:   08:00 – 12:00
 • streda:   12:00 – 16:00
 • piatok:   08:00 – 12:00
Územná pôsobnosť podľa okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Poznámka
Pracovisko LUČENEC
Adresa Pavlovova 2, 984 01 Lučenec
Úradné hodiny
 • utorok:   08:00 – 12:00
 • streda:   12:00 – 16:00
 • piatok:   08:00 – 12:00
Územná pôsobnosť podľa okresov Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Veľký Krtíš
Poznámka Úradné hodiny sú až do odvolania ZRUŠENÉ, v prípade potreby môžete navštíviť najbližšie otvorené pracovisko technickej dokumentácie.
Pracovisko ŽILINA
Adresa Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
Úradné hodiny
 • utorok:   08:00 – 12:00
 • streda:   13:00 – 17:30
 • piatok:   08:00 – 12:00
Územná pôsobnosť podľa okresov Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina
Poznámka
Pracovisko POPRAD
Adresa Kežmarská 9, 058 01 Poprad
Úradné hodiny
 • utorok:   08:00 – 12:00
 • streda:   12:00 – 16:00
 • piatok:   08:00 – 12:00
Územná pôsobnosť podľa okresov Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa
Poznámka Úradné hodiny sú až do odvolania ZRUŠENÉ, v prípade potreby môžete navštíviť najbližšie otvorené pracovisko technickej dokumentácie.
Pracovisko KOŠICE
Adresa Rozvojová 6, 040 11 Košice
Úradné hodiny
 • utorok:   08:00 – 12:00
 • streda:   13:00 – 17:30
 • piatok:   08:00 – 12:00
Územná pôsobnosť podľa okresov Bardejov, Gelnica, Humenné, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou
Poznámka