Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SPP – distribúcia v súlade s bodom 8.2.3. jej Prevádzkového poriadku zverejňuje na svojom webovom sídle náklady a výnosy spojené s vyvažovaním distribučnej siete v členení

– celková suma poplatkov za prekročenie povolených denných odchýlok užívateľov,

– celková suma za odkupovanie plynu pri obchodnom vyvažovaní Distribučnej siete,

– celková suma za predaj plynu pri obchodnom vyvažovaní Distribučnej siete,

a to do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Informácie za jednotlivé mesiace sú uvedené nižšie:

Mesiac Denné odchýlky Odkupovanie plynu Predaj plynu
september 2013 9 872,39 € -2 962,68 € 6 906,49 €
október 2013 29 227,14 € -39 226,89 € 8 565,95 €
november 2013 18 013,94 € -13 647,43 € 14 906,96 €
december 2013 43 745,90 € – 56 009,64 € 2 774,11 €
január 2014 54 348,30 € – 31 751,28 € 140 702,73 €
február 2014 29 743,08 € – 25 856,12 € 9 001,12 €
marec 2014 23 873,96 € – 32 923,83 € 0 €
apríl 2014 15 325,60 € – 16 789,90 € 6 620,94 €
máj 2014 24 699,11 € – 6 945,00 € 978,89 €
jún 2014 358,48 € – 5 522,73 € 0 €
júl 2014 0 € – 6,21 € 0 €
august 2014 2 581,06 € – 875,07 € 31,45 €
september 2014 5 782,33 € – 3 648,17 € 9 225,83 €
október 2014 24 348,05 € – 23 343,05 € 123 395,57 €
november 2014 15 349,64 € – 18 400,14 € 45 653,42 €
december 2014 41 807,84 € – 43 117,37 € 51 391,15 €
január 2015 116 159,25 € – 28 099,80 € 119 283,28 €
február 2015 59 545,63 € – 7 828,61 € 566,93 €
marec 2015 94 055,24 € – 1 221,80 € 446,67 €
apríl 2015 45 089,71 € – 5 319,72 € 1 173,51 €
máj 2015 7 403,59 € 0 € 610,60 €
jún 2015 516,59 € 0 € 588,45 €
júl 2015 905,10 € 0 € 320,16 €
august 2015 653,72 € 0 € 404,76 €
september 2015 2 514,17 € – 557,18 € 1 200,03 €
október 2015 28 229,66 € – 603,45 € 31 614,14 €
november 2015 46 014,55 € – 5 969,62 € 11 029,74 €
december 2015 33 044,04 € – 64,16 € 3 440,80 €
január 2016 115 938,84 € – 869,73 € 22 675,22 €
február 2016 45 970,63 € – 2 575,54 € 1 180,79 €
marec 2016 25 501,41 € – 1 535,47 € 992,78 €
apríl 2016 70 139,56 € – 1 812,60 € 5 110,60 €
máj 2016 2 721,37 € – 1 018,85 € 172,92 €
jún 2016 2 808,53 € 0 € 4 266,46 €
júl 2016 731,83 € 0 € 2 415,53 €
august 2016 309,40 € – 165,92 € 1 390,16 €
september 2016 6 912,09 € 0 € 0 €
október 2016 22 197,01 € – 4 564,70 € 6 317,48 €
november 2016 51 729,94 € – 4 749,61 € 45 290,43 €
december 2016 45 730,17 € – 5 100,08 € 16 145,68 €
január 2017 145 552,28 € – 21 677,14 € 752 396,88 €
február 2017 33 273,92 € – 20 584,49 € 779,43 €
marec 2017 43 752,04 € – 49 676,23 € 8,14 €
apríl 2017 46 364,38 € – 7 381,86 € 14 283,03 €
máj 2017 5 977,30 € – 2880,89 € 0 €
jún 2017 2 607,33 € – 6,19 € 0 €
júl 2017 5 123,89 € 0 € 0 €
august 2017 381,02 € 0 € 0 €
september 2017 6 471,05 € – 389,33 € 2 026,99 €
október 2017 20 894,54 € – 823,57 € 9 493,62 €
november 2017 9 689,82 € – 2 260,10 € 0 €
december 2017 17 485,44 € – 7 394,43 € 11 441,15 €
január 2018 11 643,34 € – 3 011,33 € 0 €
február 2018 32 713,47 € 0 € 107 075,78 €
marec 2018 59 959,22 € – 294,45 € 62 920,75 €
apríl 2018 4 784,97 € – 6 496,43 € 0 €
máj 2018 4 748,05 € 0 € 0 €
jún 2018 305,30 € 0 € 0 €
júl 2018 1 058,58 € 0 € 0 €
august 2018 1 332,34 € 0 € 0 €
september 2018 7 708,95 € 0 € 16 373,08 €
október 2018 17 554,64 € 0 € 947,08 €
november 2018 16 915,20 € 0 € 3 065,49 €
december 2018 19 555,43 € – 1 072,80 € 362,42 €
január 2019 15 528,55 € – 459,41 € 0 €
február 2019 25 905,39 € – 11 232,62 € 0 €
marec 2019 9 835,28 € – 2 462,36 € 1 368,42 €
apríl 2019 15 575,78 € – 240,09 € 2 496,43 €
máj 2019 23 852,75 € 0 € 8 639,79 €
jún 2019 3 619,41 € 0 € 1 230,08 €
júl 2019 3 658,93 € 0 € 0 €
august 2019 2 034,26 € -6 330,20€ 0 €
september 2019 11 713,22 € 0 € 780,13 €
október 2019 20 467,75 € 0 € 18 001,13 €
november 2019 13 883,05 € – 6 511,04 € 0 €
december 2019 29 911,47 € -25 390,28 € 4 425,46 €
január 2020 19 080,55 € – 2 169,46 € 1223,80 €
február 2020 28 067,73 € – 9 968,94 € 0 €
marec 2020 32 103,84 € – 14 288,66 € 0 €
apríl 2020 20 981,69 € – 21 694,12 € 0 €
máj 2020 29 614,88 € – 2 182,40 € 0 €
jún 2020 3 229,13 € – 11 005,51 € 188,32 €
júl 2020 13 060,17 € – 3 259,15 € 0 €
august 2020 13 063,17 € – 118,07 € 38 871,14 €
september 2020 13 410,20 € 0 € 19 743,02 €
október 2020 39 421,22 € – 1 603,86 € 51 641,15 €
november 2020 19 445,98 € 0 € 1 684,89€
december 2020 49 930,10 € -12 316,69 € 12 251,24 €
január 2021 14 570,12 € -18 565,47 € 11 627,16 €
február 2021 17 610,42 € – 27 400,39 € 1 638,80 €
marec 2021 15 910,87 € -20 385,28 € 472,19 €
apríl 2021 25 482,50 € – 9 699,82 € 8 637,13 €
máj 2021 25 958,36 € -76 236,63 € 818,72 €
jún 2021 543,87 € -12 913,80 € 183,52 €
júl 2021 5 312,22 € – 1 143,69 € 2 394,67 €
august 2021 1 196,01 € 0 € 542,96 €
september 2021 9 553, 48 € 0 € 33 664,26 €
október 2021 15 078,91 € – 12 871,99 € 523 876,46 €
november 2021 19 357,74 € – 50,41 € 125 764,14 €
december 2021 40 255,61 € – 31 848,03 € 2 047 406,00 €
január 2022 27 284,02 € – 109 066,30 € 91 506,76 €
február 2022 13 144,79 € – 211 981,64 € 1 324,39 €
marec 2022 32 115,28 € – 144 720,51 € 10 426,32 €
apríl 2022 37 409,71 € – 369,90 € 657 524,26 €
máj 2022 6 227,99 € – 20 374,42 € 78 103,58 €
jún 2022 3 775,23 € 0 € 0 €
júl 2022 76,55 € 0 € 0 €
august 2022 5 479,67 € 0 € 0 €
september 2022 8 898,54 € 0 € 0 €
október 2022 31 791,84 € – 21 969,57 € 0 €
november 2022 6 864,09 € – 17 677,07 € 56 532,61 €
december 2022 27 283,65 € – 155 353,93 € 1 572,18 €
január 2023 21 828,29 € – 24 900,53 € 0 €
február 2023 19 670,41 € – 54 751,07 € 12 301,40 €
marec 2023 29 968,96 € – 50 137,54 € 0 €
apríl 2023 15 818,08 € – 13 556,36 € 16 439,74 €
máj 2023 5 083,24 € – 4 243,20 € 486,32 €
jún 2023 7 396,65 € 0 € 0 €
júl 2023 2 717,88 € – 40 226,53 € 0 €
august 2023 768,05 € – 1 904,72 € 0 €
september 2023 2 613,41 € – 1 586,60 € 0 €
október 2023 23 259,65 € – 6 432,53 € 67,33 €
november 2023 26 177,09 € 0 € 135 834,63 €
december 2023 24 193,33 € – 49 500,80 € 20 522,63 €
január 2024 41 773,80 € – 63 852,88 € 60 533,25 €
február 2024 10 316,09 € – 42 452,61 € 1 257,51 €
marec 2024 29 027,96 € – 58 468,89 € 7 765,72 €
apríl 2024 23 252,78 € – 61 393,31 € 6 292,23 €
máj 2024 1 936,19 € – 6 411,65 € 0 €
jún 2024 4 272,45 € – 11 972,28 € 0 €