Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. zverejňuje spotreby odberných miest domácnosti, maloodberu, strednoodberu a veľkoodberu na mesačnej báze a to do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Informácie za jednotlivé mesiace sú uvedené nižšie:

Spotreba (GWh)*
Domácnosti
Maloodber
Strednoodber
Veľkoodber
Spolu
Poznámka
január 21
2 638
1032
526
3 586
7 782
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
február 21
2 352
932
470
3 284
7 038
Výššia spotreba (chladnejšie počasie a vyššia spotreba veľkých OM)
marec 21
2 051
789
419
3 491
6 751
Výššia spotreba (chladnejšie počasie a vyššia spotreba veľkých OM)
apríl 21
1 474
520
305
3 022
5 321
Výššia spotreba (chladnejšie počasie a vyššia spotreba veľkých OM)
máj 21
720
242
175
2 378
3 515
Výššia spotreba (chladnejšie počasie a vyššia spotreba veľkých OM)
jún 21
217
69
95
2 262
2 643
Výššia spotreba (vyššia spotreba veľkých OM)
júl 21
180
53
88
2 227
2 548
Výššia spotreba (vyššia spotreba veľkých OM)
august 21
219
70
97
2 081
2 467
Výššia spotreba (chladnejšie počasie a vyššia spotreba veľkých OM)
september 21
375
125
130
2 322
2 952
Výššia spotreba (chladnejšie počasie a vyššia spotreba veľkých OM)
október 21
1 216
456
286
2 692
4 650
Výššia spotreba (chladnejšie počasie a vyššia spotreba veľkých OM)
november 21
1 880
735
403
3 059
6 077
Výššia spotreba (chladnejšie počasie a vyššia spotreba veľkých OM)
december 21
2 594
1 031
509
3 351
7 484
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
január 22
2 687
1 040
541
3 242
7 509
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
február 22
2 025
765
415
2 696
5 901
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
marec 22
1 957
735
412
2 681
5 785
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
apríl 22
1 355
456
282
2 353
4 446
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
máj 22
345
114
121
1 917
2 497
Nižšia spotreba (teplejšie počasie a nižšia spotreba veľkých OM)
jún 22
193
62
96
1 684
2 035
Nižšia spotreba (teplejšie počasie a nižšia spotreba veľkých OM)
júl 22
182
56
87
1 772
2 097
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
august 22
179
58
87
1 455
1 780
Nižšia spotreba (nižšia spotreba veľkých OM)
september 22
415
144
135
1 338
2 032
Nižšia spotreba (nižšia spotreba veľkých OM)
október 22
814
301
209
1 857
3 180
Nižšia spotreba (teplejšie počasie a nižšia spotreba veľkých OM)
november 22
1 550
576
335
2 335
4 796
Nižšia spotreba (nižšia spotreba veľkých OM)
december 22
2 325
879
445
2 590
6 239
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
január 23
2 212
758
430
2 394
5 794
Nižšia spotreba (teplejšie počasie a nižšia spotreba veľkých OM)
február 23
2 142
744
421
2 451
5 758
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
marec 23
1 687
562
339
2 439
5 027
Nižšia spotreba (teplejšie počasie a nižšia spotreba veľkých OM)
apríl 23
1 294
389
261
2 100
4 044
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
máj 23
530
156
148
1 948
2 782
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
jún 23
204
64
97
1 813
2 178
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
júl 23
183
54
86
1 714
2 037
Nižšia spotreba (nižšia spotreba veľkých OM)
august 23
188
60
91
1 357
1 696
Nižšia spotreba (nižšia spotreba veľkých OM)
september 23
195
64
96
1 330
1 685
Nižšia spotreba (teplejšie počasie a nižšia spotreba veľkých OM)
október 23
680
254
188
1 996
3 118
Nižšia spotreba (teplejšie počasie a nižšia spotreba veľkých OM)
november 23
1 674
602
361
2 395
5 032
Štandardná spotreba v rámci toleračného pásma
december 23
2 411
819
459
2 697
6 386
Štandardná spotreba v rámci tolerančného pásma
január 24
2 576
906
509
2 990
6 981
Štandardná spotreba v rámci tolerančného pásma
február 24
1 646
536
325
2 398
4 905
Nižšia spotreba (teplejšie počasie a nižšia spotreba veľkých OM)
marec 24
1 439
448
292
2 442
4 621
Nižšia spotreba (teplejšie počasie a nižšia spotreba veľkých OM)
apríl 24
797
258
195
2 134
3 384
Nižšia spotreba (teplejšie počasie a nižšia spotreba veľkých OM)
máj 24
296
96
112
1 783
2 287
Nižšia spotreba (teplejšie počasie a nižšia spotreba veľkých OM)

*Odberné miesta, ktoré nemali odpočet sú vypočítané na základe odhadu