Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. zverejňuje spotreby odberných miest domácnosti, maloodberu, strednoodberu a veľkoodberu na mesačnej báze a to do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Informácie za jednotlivé mesiace sú uvedené nižšie:

Spotreba (GWh)* Domácnosti Maloodber Strednoodber Veľkoodber Spolu
január 21 2 638 1032 526 3 586 7 782
február 21 2 352 932 470 3 284 7 038
marec 21 2 051 789 419 3 491 6 751
apríl 21 1 474 520 305 3 022 5 321
máj 21 720 242 175 2 378 3 515
jún 21 217 69 95 2 262 2 643
júl 21 180 53 88 2 227 2 548
august 21 219 70 97 2 081 2 467
september 21 375 125 130 2 322 2 952
október 21 1 216 456 286 2 692 4 650
november 21 1 880 735 403 3 059 6 077
december 21 2 594 1 031 509 3 351 7 484
január 22 2 687 1 040 541 3 242 7 509
február 22 2 025 765 415 2 696 5 901
marec 22 1 957 735 412 2 681 5 785
apríl 22 1 355 456 282 2 353 4 446
máj 22 345 114 121 1 917 2 497
jún 22 193 62 96 1 684 2 035
júl 22 182 56 87 1 772 2 097
august 22 179 58 87 1 455 1 780
september 22 415 144 135 1 338 2 032
október 22 814 301 209 1 857 3 180
november 22 1 550 576 335 2 335 4 796
december 22 2 325 879 445 2 590 6 239
január 23 2 212 758 430 2 394 5 794
február 23 2 142 744 421 2 451 5 758
marec 23 1 687 562 339 2 439 5 027
apríl 23 1 294 389 261 2 100 4 044
máj 23 530 156 148 1 948 2 782
jún 23 204 64 97 1 813 2 178
júl 23 183 54 86 1 714 2 037
august 23 188 60 91 1 357 1 696

*Odberné miesta, ktoré nemali odpočet sú vypočítané na základe odhadu