Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Slovenský plynárenský dispečing

Adresa

Slovenský plynárenský dispečing
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
T: +421 905 755 808
E: spd@spp-distribucia.sk