Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Slovenský plynárenský dispečing

Adresa

Slovenský plynárenský dispečing
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
T: +421 2 5341 5065
F: +421 2 5341 5461
E: spd@spp-distribucia.sk