Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Zriadenie služby pripojenia komunikačného zariadenia

Nižšie sú uvedené kontakty na príslušných technikov prevádzky meracích a telemetrických systémov pre zriadenie služby “Pripojenie komunikačného zariadenia odberateľa zemného plynu” v zmysle popisu danej služby uvedenej v Katalógu služieb SPP – distribúcia:

Lokálne centrum Bratislava – Patrik Slama: Patrik.Slama@spp-distribucia.sk
Lokálne centrum Nitra – Roman Rybanský: Roman.Rybansky@spp-distribucia.sk
Lokálne centrum Zvolen – Ivan Mázor: Ivan.Mazor@spp-distribucia.sk
Lokálne centrum Žilina – Vladimír Vitko: Vladimir.Vitko@spp-distribucia.sk
Lokálne centrum Nové Mesto nad Váhom – Viktor Rybár: Viktor.Rybar@spp-distribucia.sk
Lokálne centrum Košice – Pavol Bujňák: Pavol.Bujnak@spp-distribucia.sk