Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Vyberte si svoj segment

Od malej domácnosti až po veľké firmy, pre každého niečo:

Novinky

Oznamy

Dátum:
29. 07. 2021
Spaľovacie teplo:
10,768 kWh/m3
Dátum:
01. 08. 2021
Odberový stupeň:
3
Vykurovacia krivka:

Kalendár
prerušení distribúcie zemného plynu a výkopových prác