Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
16. októbra 2023

Prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku prichádza s projektom poukazov na výmenu starých plynových kotlov za moderné nízkoemisné plynové kondenzačné kotly.

SPP – distribúcia, a. s., sa spolu s partnerskými výrobcami kotlov rozhodla podporiť odberateľov plynu, ktorí majú doma starší plynový kotol. Nákup nového nízkoemisného plynového konden-začného kotla podporia, v závislosti od jeho predajnej ceny, poukazom na zľavu až do 600 €.

Záujemcovia o zľavu na nákup nového plynového kondenzačného kotla majú možnosť vybrať si z pestrej ponuky piatich renomovaných výrobcov a dodávateľov vykurovacej techniky na webovej stránke www.mojnovykotol.sk. Po zaregistrovaní a výbere požadovaných parametrov kotla im systém vygeneruje poukaz, ktorý si môžu uplatniť v rámci predajnej siete príslušného výrobcu vykurovacej techniky.

„V súvislosti s aktuálnou energetickou krízou by sme radi pomohli odberateľom zemného plynu pri výmene ich starého plynového kotla za moderný kondenzačný. Odberateľ kúpou zľavneného nového kondenzačného kotla ušetrí dvakrát – nielen na jeho nákupnej cene, ale okamžite aj na nákladoch na vykurovanie a teplú vodu, keďže plynová kondenzačná vykurovacia technológia, oproti starším kotlom, dokáže zákazníkovi ušetriť až 23 % nákladov na plyn,“  vysvetlil generálny riaditeľ distribučnej spoločnosti Martin Hollý. Je to podľa neho skvelé systémové riešenie vysokých cien energií, ktoré je možné implementovať relatívne rýchlo, nakoľko výmena staršieho plynového kotla za moderný kondenzačný si vyžaduje len minimálne technické úpravy. „Zákazník bude navyše vďaka technológii H2 READY pripravený aj na budúcnosť, keďže moderné plynové kondenzačné kotly už umožňujú aj spoluspaľovanie vodíka,“ dodal Hollý.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., dlhodobo rieši problematiku znižovania emisií skleníkových plynov, pričom začína v prvom rade od seba a to znižovaním emisií súvisiacich s prevádzkou slovenskej plynovodnej siete skracovaním doby identifikácie, lokalizácie a odstraňovania únikov. „Prechod na vykurovanie kondenzačným plynovým kotlom znamená okrem nižších nákladov na plyn zároveň aj nižšie emisie skleníkových plynov, čo vnímame ako náš ďalší príspevok k riešeniu klimatickej zmeny,“ spresnil šéf distribučnej spoločnosti.

Distribútor plynu vníma environmentálny rozmer svojich činností v nadväznosti na problém klimatickej zmeny a z nej vyplývajúce globálne úsilie znižovať emisie skleníkových plynov. Dlhodobým cieľom spoločnosti SPP – distribúcia je vytvorenie čo najpriaznivejšieho regulačného, legislatívneho a technického prostredia podporujúceho čo najväčšiu implementáciu bezemisných alebo nízkoemisných plynov (biometán, vodík) do plynárenskej infraštruktúry na Slovensku, vrátane nastavenia adekvátnej podpory z verejných fondov. Distribučná spoločnosť od roku 2021 vo svojej sieti plynovodov distribuuje biometán prvého slovenského výrobcu a v blízkej budúcnosti k sieti pripojí ďalšie zdroje tohto obnoviteľného plynu. SPP – distribúcia v tomto roku tiež zriadila národný Register obnoviteľných plynov, ktorý je od začiatku októbra pripojený k európskej sieti registrov ERGaR (The European Renewable Gas Registry), čo umožňuje lepšie obchodovanie s obnoviteľnými plynmi nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci celej Európy. V rámci pilotného projektu H2PILOT spoločnosť SPP – distribúcia v roku 2022 úspešne otestovala distribúciu zemného plynu s primiešaním 10 % vodíka v obci Blatná na Ostrove, do roku 2025 plánuje prispôsobiť svoju sieť na distribúciu plynu s 5 % vodíka na území celého Slovenska a dvojnásobok tohto pomeru vodíka v zmesi do roku 2030. Kondenzačné plynové kotly sú už v súčasnosti na spaľovanie takýchto zmesí konštrukčne pripravené.

 

V Bratislave 16. októbra 2023

Mgr. Milan Vanga, manažér externej komunikácie, SPP – distribúcia, a. s.