Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Žiadosť o preskúšanie určeného meradla je nutné vyplniť, vytlačiť, podpísať a naskenovanú odoslať na e-mailovú adresu: pripajanie@distribuciaplynu.sk.

Žiadosť o opravu meradla je nutné vyplniť, vytlačiť, podpísať a naskenovanú odoslať na e-mailovú adresu: ziadostOM@spp-distribucia.sk.