Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Pokyny pre existujúceho odberateľa zemného plynu v kategórii mimo domácnosť, ktorý bude významne meniť ročné distribuované množstvo plynu a/alebo hodinový odber plynu a/alebo išlo prípad predošlého výskytu neoprávneného odberu bez toho, aby došlo k technickej zmene, t.j. k rekonštrukcii odberného plynového zariadenia alebo rekonštrukcii odberného plynového zariadenia vrátane spotrebičov.

Obchodnou zmenou sa súčasne rozumie  aj prechod z jednej skupiny tarify do druhej tarify, napr. zo skupiny M (tarifná skupina 1 – 8) do S (tarifná skupina 9 – 10), z S (TS 9 – 10) do V (TS 11 – 26), z M (TS 1 – 8) do V (TS 11 – 12) a naopak.

Výsledkom vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s. k Obchodnej zmene môže byť:

 • stanovisko, bez  potreby úpravy meracieho miesta. V takom prípade si môžete u dodávateľa plynu objednať požadovanú distribučnú kapacitu,
 • stanovisko s potrebou úpravy meracieho miesta na Vašom odbernom mieste v zmysle zaslaného vyjadrenia. V takom prípade budete postupovať podľa krokov uvedených nižšie:

 • Žiadosť o obchodnú zmenu

 • Zákazník
  Žiadosť

  Žiadateľ predloží SPP-D žiadosť o obchodnú zmenu z dôvodu navýšenia/zníženia ročného zmluvného množstva – osobne v Zákazníckych kanceláriách spoločnosti, emailom alebo poštou minimálne 90 dní pred plánovanou obchodnou zmenou.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPPD
  Vyjadrenie

  SPP-D sa do 20 dní od prevzatia  úplnej žiadosti o obchodnú zmenu z dôvodu navýšenia / zníženia ročného zmluvného množstva vyjadrí a poštou zašle vyjadrenie na adresu zákazníka.

  Trvanie
  do 20 dní
 • Splnenie technických podmienok

 • Zákazník
  Splnenie technických podmienok

  Žiadateľ zapezpečí splnenie technických podmienok vyplývajúcich z vyjadrenia SPP-D. Vyjadrenie SPP-D žiadateľovi slúži pre spracovanie projektovej dokumentácie na úpravu existujúceho odberného plynového zariadenia, ako aj k prípadnému stavebnému konaniu, ktoré sa viaže k obchodnej zmene.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • Montáž meradla

 • Zákazník
  Žiadosť

  Žiadateľ predloží SPP-D žiadosť o  montáž meradla z dôvodu realizácie obchodnej zmeny na existujúcom odbernom plynovom zariadení – osobne v zákazníckych kanceláriách spoločnosti, poštou alebo svojmu dodávateľovi zemného plynu.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPP-D
  Posúdenie splnenia podmienok

  SPP-D žiadateľovi posúdi splnenie technických podmienok v zmysle zaslaného vyjadrenia.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka