Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Ste študentom vysokej školy alebo univerzity? Radi vám umožníme spracovať bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu s praktickým využitím.

V akademickom roku 2019/2020 sa môžete prihlásiť k spracovaniu tém záverečných prác, ktoré vychádzajú z praktických potrieb našej spoločnosti. V prípade vášho záujmu o vypracovanie niektorej z uvedených tém alebo máte vlastný návrh témy kontaktujte nás e-mailom na Ludske.Zdroje@spp-distribucia.sk.