Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Mladý plynár

Program „Mladý plynár“ realizujeme od roku 2014. V rámci tohto programu k nám chodia žiaci stredných odborných škôl na platenú odbornú prax počas posledného ročníka strednej školy. Počas praxe u nás dostávajú žiaci štipendium a kompletné zimné aj letné ochranné pomôcky. Po celý čas sú pod odborným vedením našich inštruktorov. Cieľom praxe je nadobudnutie praktických zručností.

Po ukončení štúdia majú možnosť nastúpiť do našej spoločnosti na hlavný pracovný pomer. Spoločnosť im zabezpečí oprávnenia potrebné na výkon činnosti.

 

Spolupráca so strednými školami je jednou z priorít našej spoločnosti nakoľko je to jedna z ciest ako si zabezpečiť kvalifikovaných zamestnancov aj do budúcich rokov. Aktuálne spolupracujeme najmä so strednými odbornými školami s elektrotechnickým a strojníckym zameraním.

Každý rok oslovujeme konkrétne školy vo vybraných regiónoch, podľa toho kde máme aktuálne voľné pracovné miesta.

Ak ste žiakom strednej školy s technickým zameraním a máte záujem o stredoškolskú prax v našej spoločnosti, kontaktujte nás e-mailom na Ludske.Zdroje@spp-distribucia.sk.