Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
  • Výstavba pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky)
  • Realizácia pripojenia OPZ (odberného plynového zariadenia)

Ako sa stať odporúčaným zhotoviteľom?