Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
 • * položky označené hviezdičkou sú povinné.
 • Údaje o žiadateľovi

  Vyberte materiál existujúceho distribučného plynovodu, ku ktorému je vybudovaný/prekladaný pripojovací plynovod žiadateľa pripojený – materiál je uvedený v čl .1 Vyjadrenia k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (príloha č. 2 k Zmluve o pripojení)

 • Umiestnenie stavby

 • Informácie o zhotoviteľovi

 • Dátum kontroly výstavby

 • Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti:

  a) Potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách.

  b) Potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s. v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na https://www.spp-distribucia.sk/gdpr/ alebo v každej zákazníckej kancelárii. Pre prípad, že uviedol osobné údaje inej osoby, zároveň potvrdzuje, že zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že bol oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto osoby spoločnosti SPP – distribúcia, a. s..