Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Uvedomujeme si, že úspech, rast a renomé našej spoločnosti vo vysokej miere závisia od úsilia a kreativity našich vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Medzi priority našej personálnej politiky preto jednoznačne patrí starostlivosť o zamestnancov, zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok ako aj motivujúcich príležitostí pre ich osobný rozvoj a neustále zvyšovanie ich odborného potenciálu.