Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
Názov organizácie Národné ID

(číslo účtu držiteľa)

Typ organizácie
SPP – distribúcia, a.s. 74XIBSK00A Vydávajúci orgán
P M, s.r.o. 74X0173033 Výrobca obnoviteľného plynu
AFS ENERGY B.V. 74XE05FEEP Obchodník so zárukami pôvodu
Centrica Energy Trading A/S 74X8C033ET Obchodník so zárukami pôvodu
Landwaerme CE Trading Kft. 74XCCACB99 Obchodník so zárukami pôvodu
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 74X2F9F28B Obchodník so zárukami pôvodu
VeCom SK, a.s. 74X1BB4527 Obchodník so zárukami pôvodu
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 74XE9C5A72 Obchodník so zárukami pôvodu
STX Commodities B.V. 74X267BCBJ Obchodník so zárukami pôvodu
ZSE Energia, a.s. 74X8C0D276 Obchodník so zárukami pôvodu
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 74X70F044Q Odberateľ plynu
SLOVNAFT, a.s. 74X5F31B4L Odberateľ plynu
SPP CNG s.r.o. 74XF90E85T Odberateľ plynu
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. 74XE2EC7B7 Odberateľ plynu
Ministerstvo životného prostredia SR 74XB21EE7[ Dozorný orgán
Slovenský hydrometeorologický ústav 74X6FFD03D Dozorný orgán
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 74X02E617B Dozorný orgán