Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Distribučný informačný systém – Billien 7

Distribučný informačný systém – Billien 7 je určený pre užívateľov distribučnej siete (dodávateľov plynu). Podporuje činnosti súvisiace s predajom distribučných kapacít a s obchodným vyvažovaním distribučnej siete.