Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Zemný plyn je ekologické, ekonomické a bezpečné palivo. Pomocou vysokotlakého kompresora je zemný plyn stlačený v plniacej stanici CNG a v tejto stlačenej forme sa  môže využiť ako pohonná látka v osobných alebo úžitkových vozidlách.

Čo je CNG?   

CNG (anglicky Compressed Natural Gas) je stlačený zemný plyn pomocou vysokotlakých kompresorov na tlak 20 – 22 MPa (200 – 220 barov) a v takto stlačenom stave sa plní do tlakových nádob motorových vozidiel. Používa sa ako alternatívne palivo pre spaľovacie motory. Motory sú konštruované ako jednopalivové (CNG) alebo dvojpalivové pracujúce ako zážihové (CNG/benzín) alebo vznetové (CNG/nafta). Využíva sa v autobusovej, nákladnej aj osobnej doprave. Množstvo konvenčného motorového paliva (benzín, nafta) vrátane LPG (skvapalnený ropný plyn) je vyjadrené v litroch a množstvo CNG paliva v kg. Pre porovnanie spotreby a výhodnosti jednotlivých palív je dôležitý obsah energie v palive, tzn., že v jednom kilograme CNG je také množstvo energie, ktoré zodpovedá energii obsiahnutej približne v 1,5 litri benzínu, 1,3 litri nafty a  1,9 litri LPG.

Prečo preferovať vozidlá na CNG?

Produkcia škodlivých látok je výrazne nižšia ako u vozidiel na kvapalné palivá. Spaliny obsahujú takmer nulové emisie pevných častíc – sadzí a vplyv spaľovania CNG na vytváraní skleníkového efektu je v porovnaní s vozidlami spaľujúcimi benzín a naftu menší cca o 10 až 30%. Ďalšou a významnou výhodou z dlhodobého pohľadu je spotreba paliva, ktorá je nižšia  o 15 až 50% oproti klasickým palivám.

Využitie zemného plynu v doprave pre domácnosti

V súčasnosti existuje na trhu celý rad sériovo vyrábaných osobných a úžitkových CNG automobilov s dvojpalivovým pohonom (CNG/benzín). Palivo CNG sa tankuje do tlakových nádob (nádrží), ktoré sú zabudované v podlahe vozidla. Objem nádrží CNG vozidiel je vyjadrený v kilogramoch a variuje od 11 kg pri malých mestských vozidlách až po 25 kg pri vozidlách strednej vyššej triedy. Dojazd automobilov s dvojpalivovým pohonom CNG/benzín sa pohybuje od 200 – 450 km na pohon CNG a 150 – 700 km na benzín.

Využitie zemného plynu v doprave pre firmy

CNG ako alternatívny pohon má svoj potenciál uplatnenia v spoločnostiach, ktoré prevádzkujú vlastné firemné flotily automobilov, či už osobných, dodávkových, nákladných až po automobily skladovej a manipulačnej techniky (napr. vysokozdvižné vozíky).

Motory automobilov sú konštruované ako jednopalivové (CNG) alebo dvojpalivové, pracujúce ako zážihové (CNG/benzín) alebo vznetové (CNG/nafta). Automobily s výkonnejšími motormi používajú zvyčajne jednopalivový systém. Pri natankovaní plných nádrží je dojazd automobilov s duálnym pohonom CNG/benzín od 200 – 450 km na CNG a 150 – 700 km na benzín.

Informácie o  výhodách CNG a o možnostiach jeho využitia nájdete aj na webovej stránke www.oplyne.info