Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269
Dátum
Spaľovacie teplo
Denný OS/VK
01. 04. 2020
10,788
3/1
02. 04. 2020
-
3/1
03. 04. 2020
-
-