Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269
Dátum
Spaľovacie teplo
Denný OS/VK
01. 08. 2021
-
-