Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
Dátum
Spaľovacie teplo
Denný OS/VK
01. 12. 2023
-
-