Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SPP – distribúcia, a.s., v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 oznamuje odberateľom plánované prerušenie distribúcie zemného plynu vykonávané v zmysle §64 ods. 2a.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Plánované prerušenia distribúcie zemného plynu

Mesto / Obec a ulica
Termín zverejnenia
Zodpovedná osoba
Prerušenie distribúcie plánované od - do
Trenčín
Biskupická, Stromová, Riznerová, Sasinkova, Karpatská, Puškinova, Jána Zemana, Nemocničná, Panenská
15. 02. 2022
Ing. Halan
0911049990
02. 03. 2022
20. 12. 2022
Veľký Krtíš
ul. Vinohradnícka, ul. Janka Kráľa č.d. 2/269
15. 02. 2022
Mgr. Macko
0905921755
14. 03. 2022
31. 12. 2022
Veľký Krtíš
ul. Červenej armády, Duklianska, Pionierska, Záhradná, Družobná od č.d. 13/617 po č.d. 44/1200, Mládežnícka č.d. 14/914 a č.d. 16/915, Ľ. Štúra od č.d. 2/554 po č. d. 26/566, Lučenecká cesta č.d. 46/418, 72/924, 73/403, 78/927, 80/928, 82/929, 90/1221, 98/1243 a 840
15. 02. 2022
Mgr. Macko
0905921755
14. 03. 2022
31. 12. 2022
Zvolen
ul. Študentská, Janka Kráľa, Ľudovíta Štúra, V. P. Tótha, Jozefa Kozačeka, Sama Chalúpku, Sokolská a Jána Bottu
09. 06. 2022
Ing. Belica
0911049991
04. 07. 2022
20. 12. 2022
Kováčová
ul. Hrby, Slobody, M. Kukučína, P. O. Hviezdoslava, Dubičie, Ľ. Ondrejova
09. 06. 2022
Ing. Belica
0911049991
15. 08. 2022
20. 12. 2022
Vysoké Tatry, časť T.Polianka a V.Hágy
Tatranská Polianka 29,30,31,21,22,23,24,10,4,7,5,17,18,20,6 Vyšné Hágy 1,9,12,
29. 09. 2022
Radovan Čan
0903535704
17. 10. 2022
15. 12. 2022
Vranov nad Topľou
ul. Toplianska
30. 11. 2022
Anton Pipka
0907929968
18. 12. 2022
30. 05. 2023

Zoznam rozsiahlych výkopových prác

Mesto / Obec a ulica
Zodpovedná osoba
Plánované od - do
Rok ukončenia
Veľký Krtíš
ul. Ľ. Štúra, Mládežnícka, Pionierska, Družobná, Záhradná, Červenej armády, Duklianska, Lučenecká cesta
Mgr. Macko
0905921755
14. 03. 2022
31. 12. 2022
2022
Veľký Krtíš
ul. Vinohradnícka
Mgr. Macko
0905921755
14. 03. 2022
31. 12. 2022
2022
Vysoké Tatry
Tatranská Polianka, Vyšné Hágy
Radovan Čan
0903535704
15. 03. 2022
15. 12. 2022
2022
Zvolen
Borovianska cesta, ul. J. Bánika, J.Kalinčiaka, Študentská, Janka Kráľa, Ľudovíta Štúra, V.P. Tótha, Jozefa Kozačeka, Sama Chalúpku, Sokolovská, Jána Bottu , prepoj ul. Hronská
Ing. Sagál
0905754758
15. 03. 2022
30. 12. 2022
2022
Kováčová
ul. Hrby, M. Kukučína, P.O.Hviezdoslavova, Dubičie, Slovanská, Ľ.Ondrejova, Slobody
Ing. Sagál
0905754758
01. 08. 2022
15. 12. 2022
2022

Spoločnosť SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s prerušením distribúcie zemného plynu a realizovanou rekonštrukciou.

Práce na rekonštrukciách sa uskutočňujú kvôli zaisteniu bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie.