Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SPP – distribúcia, a.s., v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 oznamuje odberateľom plánované prerušenie distribúcie zemného plynu vykonávané v zmysle §64 ods. 2a.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Plánované prerušenia distribúcie zemného plynu

Mesto / Obec a ulica
Termín zverejnenia
Zodpovedná osoba
Prerušenie distribúcie plánované od - do
Zvolen
ul. Študentská, Janka Kráľa, Ľudovíta Štúra, Š. Moyzesa
07. 02. 2023
Ing. Belica
0911049991
01. 03. 2023
30. 11. 2023
Brusno
ul. Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná
07. 02. 2023
Ing. Belica
0911049991
01. 03. 2023
30. 11. 2023
Zvolen
ul. Zlatý potok, M. Rázusa, A. Hlinku, Centrum, Prachatická, 9. mája
08. 02. 2023
Mgr. Hronec
0915624826
01. 03. 2023
30. 11. 2023
Žilina
ul.Štrková a Bytčická
20. 01. 2023
Ján Pobijak
0905511752
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Bytča
ulica Malobytčianska, Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského,
20. 01. 2023
Ján Pobijak
0905511752
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Bytča
ul. Červeňanského, Švecova, Lombardínyho a Mičurova
20. 01. 2023
Ján Pobijak
0905511752
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Bytča
ul. 1.mája, Hollého, Thurzova, Moyzesova, Lombardínyho, Eliáša Lániho, Hlavná ,námestie SR
20. 01. 2023
Ján Pobijak
0905511752
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Bytča
ul. Sidónie Sakalovej, Dukelská, Bottova, Sládkovičova, Štefánikova
08. 03. 2023
Tomáš Škopinský
0911882670
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Žilina
ul. Košická, M.R. Štefánika a Pivovarská
27. 02. 2023
Tomáš Škopinský
0911882670
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Prešov
ulice Antona Prídavku, Prostějovská, Šmeralova, Bajkalská, Jazdecká,
27. 02. 2023
Anton Pipka
0907929968
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Piešťany
Vodárenská,Orviský kút, Sadová, Mojmírova, železničná, Staničná, Dičova
03. 03. 2023
Ing. Halan
0911049990
20. 03. 2023
31. 12. 2023
Trenčín
Biskupická, Stromová, Riznerová, Sasinkova, Karpatská, Puškinova, Jána Zemana, Nemocničná, Panenská
03. 03. 2023
Ing. Halan
0911049990
20. 03. 2023
31. 12. 2023
Prievidza
ul. Moštenická, Košovská cesta, Matice slovennskej, Hollého, Hodžu, M.Mišíka, Dlhá
22. 02. 2023
p. Páleš
0910827538
27. 03. 2023
31. 12. 2023
Žilina
Ul.Murgašova, Ulica J. M. Hurbana, Framborská , Ulica A. Kmeťa, Jánošíkova, Bratislavská, Hollého, Fraňa Mráza, Sasinkova, Radlinského, Kálov
08. 03. 2023
Marián Buček
0903530949
27. 03. 2023
15. 12. 2023
Dubnica nad Váhom
Ul. Centrum II., Centrum I., Nám. Sv. Jakuba, Školská, Pod Kaštielom, K Váhu, Obrancov mieru
08. 03. 2023
Marián Buček
0903530949
27. 03. 2023
15. 12. 2023
Nitra
Vašinova, Doležalova, Kvetná, Šípová, Majakovského, Pri cvičisku
16. 02. 2023
Ing. Martinec
0910399865
31. 03. 2023
30. 09. 2023
Tvrdošovce
ul. Školská , Železničná , Novozámocká
30. 01. 2023
Ing. Gyorgy
0905422826
01. 04. 2023
31. 10. 2023
Lučenec
ul. I. Erenburga, J. Kráľa, Kuzmányho, Mieru, Zvolenská cesta, Novohradská a M. Rázusa
09. 02. 2023
Mgr. Macko
0905921755
01. 04. 2023
31. 12. 2023
Lučenec
ul. K. Banšela, Dr. Vodu, M.R. Štefánika, Š. Moyzesa, Dr. Herza, J.A. Komenského, Olbrachtova, Námestie Republiky, J. Szabóa, B. Nemcovej, Mestský park
09. 02. 2023
Mgr. Macko
0905921755
01. 04. 2023
31. 12. 2023
Trebišov
ul. Letná, Tržná, Komenského, Varichovská, M.R. Štefánika, Kukučínová, Poštová Holého
13. 03. 2023
Rastislav Gruľ
0910833973
10. 04. 2023
30. 10. 2023

Zoznam rozsiahlych výkopových prác

Mesto / Obec a ulica
Zodpovedná osoba
Plánované od - do
Rok ukončenia
Malacky
Továrenská, Dielenská, križovatka Dielenská-Pezinská-Radlinského, Zámocká-Partizánska, Zámocká, Duklianskych hrdinov, zámocky park, Lesná, Tichá
Robert Uhrín
00910497382
13. 02. 2023
15. 11. 2023
2023
Senica
Štefánikova, SNP, Hollého, Janka Kráľa, Námestie Oslobodenia, Robotnícka
Robert Uhrín
00910497382
13. 02. 2023
15. 11. 2023
2023
Bratislava Nové Mesto
Cesta na Senec-Tuhovská, Tuhovská
Matejka Peter
0911038011
15. 02. 2023
15. 11. 2023
2023
Bratislava Podunajské Biskupice
Nákovná, Biskupická, Orechová, Komárovská, Kazanská, Lizbothova, Krajinská
Vladimír Prvý
0910127424
15. 02. 2023
15. 11. 2023
2023
Bytča
ul.Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského
Ján Pobijak
0905511752
15. 02. 2023
30. 11. 2023
2023
Pezinok
Bratislavská, Komenského, 1.mája, Obrancov Mieru, Bystrická Kupeckého, Malokarpatská, Zámocká, Rázusová, Bratislavská, Za koníčkom, Jesenského, Hrnčiarska Obrancov mieru, Saulakova, 1.mája, Majakovského, Mladoboleslavská, Farská, Holubyho Trnavská, Muškátová, Rulandská, Šenkvická cesta
Tomáš Hupka
0910833611
01. 03. 2023
15. 11. 2023
2023
Trnava
Bulharská ul. Mikovíniho ,Zelenečská Pri Kalvárii Vlárska Skladová ul. Veselá, Bulharská Vajslova , Tamaškovičova ,Narcisova Šípová Jasná Nitrianska cesta
Ing. Kollár Juraj
0911406113
01. 03. 2023
15. 11. 2023
2023
Lučenec
ul. Erenburgova, Mieru, M. Rázusa, Novohradská
Mgr. Macko
0905921755
01. 03. 2023
31. 12. 2023
2023
Lučenec
ul. Dr. Vodu, Štvrť M. R. Štefánika, Štefana Moyzesa, J.A. Komenského, Dr. Herza, K. Banšela, J. Szabóa, B. Nemcovej, Mestský park
Mgr. Macko
0905921755
01. 03. 2023
31. 12. 2023
2023
Zvolen
ul. Zlatý potok, M. Rázusa, A. Hlinku, Centrum, Prachatická, 9. mája
Mgr. Hronec
0915624826
01. 03. 2023
30. 11. 2023
2023
Zvolen
ul. Študentská, Janka Kráľa, Ľudovíta Štúra, Š. Moyzesa
Ing. Belica
0911049991
01. 03. 2023
30. 11. 2023
2023
Brusno
ul. Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná
Ing. Belica
0911049991
01. 03. 2023
30. 11. 2023
2023
Zvolen
ul. Zlatý potok, M. Rázusa, A. Hlinku, Centrum, Prachatická, 9. mája
Mgr. Hronec
0915624826
01. 03. 2023
30. 11. 2023
2023
Piešťany
Piešťany, ul. Vodárenská, Orviský kút, Dičová, Vodárenská, Staničná, Sadová, Mojmírova
Ing. Halan
0911049990
13. 03. 2023
15. 10. 2023
2023
Bratislava Trnávka , Nové Mesto
Trnavská cesta; Staničná; Rozmarínova; Slowackého; Hanácka; Slovinská; Kopanice; Na križovatkách; Vietnamská; Stará Ivanská cesta; Mokráň Záhon; Pestovateľská; Galvaniho, areál OLO; Bulharská; Technická; Banšelova; Stará Vajnorská; Vajnorská
Svetozár Moyzes
0911119251
15. 03. 2023
15. 11. 2023
2023
Bratislava Nové Mesto
Černicová; Jaskov rad; Cesta na Kamzík; Boskovičova; Cesta na Kamzík; Chrasťová; Vidlicová; Vančurova; Bellova; Jeseniova; Podkolibská; Hlavná;
Svetozár Moyzes
421911119251
15. 03. 2023
15. 11. 2023
2023
Bratislava Dúbravka
Nejedlého, Na vrátkach, Drobného, Draždická, J. Alexyho, Bazovského, Cervenáková, Valachovej, Polianky
Matejka Peter
0911038011
15. 03. 2023
15. 11. 2023
2023
Žilina
ul. Košická, M.R. Štefánika a Pivovarská
Tomáš Škopinský
0911882670
15. 03. 2023
30. 11. 2023
2023
Bytča
ul. Sidónie Sakalovej, Dukelská, Bottova, Sládkovičova, Štefánikova
Tomáš Škopinský
0911882670
15. 03. 2023
30. 11. 2023
2023
Vysoké Tatry
Tatranská Lomnica 3.SC
Anton Pipka
0907929968
15. 03. 2023
30. 11. 2023
2023

Spoločnosť SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s prerušením distribúcie zemného plynu a realizovanou rekonštrukciou.

Práce na rekonštrukciách sa uskutočňujú kvôli zaisteniu bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie.