Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

SPP – distribúcia, a.s., v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 oznamuje odberateľom plánované prerušenie distribúcie zemného plynu vykonávané v zmysle §64 ods. 2a.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Plánované prerušenia distribúcie zemného plynu

Mesto / Obec a ulica
Termín zverejnenia
Zodpovedná osoba
Prerušenie distribúcie plánované od - do
Brezno
ul. Československej armády od č.d. 2293 po č.d. 66/18, ul. Kozmonautov č.d. 2405, ul. Hradby od č.d. 75/1 po č.d. 75/7, ul. Krčulova č.d. 1198/1
05. 03. 2021
Mgr. Macko
0905921755
15. 04. 2021
31. 12. 2021
Kolárovo
ul. Hlavná č.2,3,7,9,11,13,15,17,19,21, 4,8,10,12,14,16,17,20,22,23,25,27,24,26,28,30,31,32,34,36,33,35,37,39,42,44,46,41,43,45,48,50,47,52,54,49,56,51,53,58,60,62,55,64,66,57,68,57,68,70,72 Kostolné nám. 38,40,10,10a,12,14,16, 18,20,22,24,26,34,6,15,   Rábska 1, Brnenské nám. 1  Palkovičova 1,3,5,7,9,26,24,20,18,16,14, 12,10,8,6,6a,6b,4,2
07. 05. 2021
Ing. Kováčová
0917647811
24. 05. 2021
30. 11. 2021
Nemšová
Janka Pálu, Vážska. Sklárská,Mládežnícka, Železničná, Považská, Karpatská, Púchovská, Hornov
20. 05. 2021
Ján Pobijak
0905511752
07. 06. 2021
31. 10. 2021
Žilina
Jána Milca,Dlabača,Štefanika,Kukučínova,Hviezdoslavova
20. 05. 2021
Ján Pobijak
0905511752
07. 06. 2021
31. 10. 2021
Vranov nad Topľou
ul. Čemernianska, Herlianska
21. 05. 2021
Štefan Jacík
0905414234
07. 06. 2021
31. 10. 2021
Hlohovec
Za Poštou
20. 05. 2021
Ing. Barát
0905708185
21. 06. 2021
30. 11. 2021
Jelšava
ul. Armádna, Teplická, Železničná
08. 06. 2021
Rastislav Gruľ
0910833973
24. 06. 2021
31. 10. 2021
Uhrovec
ul. SNP, A. Dubčeka, Nám. Ľudovíta Štúra,ul. M.R. Štefánika, Pod vodojemom
17. 06. 2021
Ing. Sagál
0905754758
05. 07. 2021
30. 11. 2021
Žilina
Závodského,Mládežnícka,ul. Pod Hradiskom, Potočná,Nábrežie Rajčianky, Ferka Urbánka,Pri Štadióne,Matúša kavca,Krížna
18. 06. 2021
Václav Dobroň
0905754759
06. 07. 2021
31. 10. 2021
Prešov
ul. Mičurinova, Udenárska, Kotrádova , Duklianska a Sabinovská
24. 06. 2021
Viliam Čorňák
0907929932
09. 07. 2021
30. 11. 2021
Vysoké Tatry
Dolný Smokovec
29. 06. 2021
Radomír Kormaník
0907929938
14. 07. 2021
31. 10. 2021
Koňuš
Koňuš od č.1A po č. 30, od č. 129 po č.147, č. 161
07. 07. 2021
Štefan Jacík
0905414234
23. 07. 2021
22. 10. 2021
Martin
Kollárova, Na Bystričku, Štefanovičova, Riadok, Priehradka, Andreja Sokolíka, V.P. Tótha, P.O. Hviezdoslava, Moskovská, Holubyho, Malá Hora
02. 08. 2021
Peter Belica
0911049991
23. 08. 2021
30. 11. 2021
Trnava
G.Goliana, Jiráskova, Nerudova, Limbová
04. 08. 2021
Tomáš Hupka
0910833611
23. 08. 2021
31. 10. 2021
Banská Bystrica
ul. Tatranská: č. 10- 96 (párne č.), včítane plynových kotolní, kostola+ súp. č. 6044, Tatranská 111, Strážovská: č. 2, 3, Starohorská č. 1-9, Sitnianska 2-10, Rudohorská 18/6861, Sitnianska : 25-33, 32= PK ZŚ
25. 06. 2021
p. Chodelková
0917647835
01. 09. 2021
30. 11. 2021
Martin
A. Pietra, Nálepkova, Zvolenská, Jilemnického, Komenského, Budovateľska, Kukučínova, Emila B. Lukáča, M. R. Štefánika, J. G. Tajovského, P. O. Hviezdoslava, Záborského
02. 08. 2021
Peter Belica
0911049991
06. 09. 2021
15. 12. 2021
Nitra
Dlhá, Ždiarská, Kremnická, Ďumbierska
24. 08. 2021
Ing. Barát
0905708185
09. 09. 2021
29. 10. 2021
Nitra
Vihorlatská
24. 08. 2021
Ing. Barát
0905708185
09. 09. 2021
29. 10. 2021
Bratislava - Staré mesto
Šulekova
25. 08. 2021
Svetozár Moyzes
0911119251
10. 09. 2021
15. 11. 2021
Malacky
J. Hollého M. Benku Slovenská V. Gajdoša M. Nešpora Kozia Veľkomoravská (od cesty Mládeže po čističku odpadových vôd)
01. 09. 2021
Peter Šimonič
0904566425
16. 09. 2021
15. 11. 2021

Zoznam rozsiahlych výkopových prác

Mesto / Obec a ulica
Zodpovedná osoba
Plánované od - do
Rok ukončenia
Čaňa, Gyňov
lokalita medzi obcou Čaňa a Gyňov
Rastislav Gruľ
0910833973
01. 02. 2021
31. 10. 2021
2021
Senec
Bratislavská, Košická, Vinohradnícka, Robotnícka, Šafárikova, Fraňa Kráľa, M. Urbana, Trnavská, Liptovská, Novomeského , Bratislavská, Štefánikova Hečkova, Slnečná ,
Martin Kubala
0910915601
01. 03. 2021
15. 11. 2021
2021
Lemešany
Lemešany
Jozef Bačko
0918962302
01. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Uhrovec
ul. SNP, A. Dubčeka, Nám. Ľ. Štúra, Pod Vodojemom, M.R. Štefánika, Striebornica
Ing. Sagál
0905754758
15. 03. 2021
30. 11. 2021
2021
Šaľa
Gagarinova, Železničná, Dolná, Orechová, Brezová, Kalinčiakova, Ružová, Vlčianska, B. Nemcovej, Družstevná, P.J. Šafárika
Ing. Halan
0911049990
15. 03. 2021
30. 10. 2021
2021
Ličartovce, Drienovská Nová Ves
Ličartovce, Drienovská Nová Ves
Jozef Bačko
0918962302
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Košice
MČ Košice - Juh, Sídl. Nad Jazerom - lokalita Nižné Kapustníky - v areáli RS
Viliam Čorňák
0907929932
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Košice
Janigova, Čordákova, Klimkovičova, Dénešova, Drábova a Cottbuská
Viliam Čorňák
0907929932
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Martin
Kollárova, Štefanovičova, Jesenského, Riadok, Námestie SNP, Andreja Sokolíka,V.P.Tótha, P.O.Hviezdoslava, Holubyho a Malá hora, Moskovská, Šoltésovej, Záborského
Peter Belica
0911049991
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Vranov nad Topľou
ul. Čemernianska a vedľa rieky Topľa s križovaním ul. Herlianskej
Štefan Jacík
0905414234
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Prešov
Mičurinova, Kotrádova, Údenárska, Sabinovská a Duklianska
Viliam Čorňák
0907929932
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Koňuš, Choňkovce
Koňuš č.d. 1-30,129-147, 161 a Choňkovce č.d. 96-117, 130-153, 193-222, 258, 241
Štefan Jacík
0905414234
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Žilina
Závodského, Škultétyho
Václav Dobroň
0905754759
23. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Poprad
Kukučínova, Patrizánska, Štúrova, Komenského
Ján Horník
0905833171
23. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Zvolen
ul. R. Jašíka, Ľ. Fullu, M. Malinovského rozkopávka v zeleni, ul. Na Hôrke od križovatky s ul. Svätoplukova po areál bývalej základnej školy, Obrancov mieru, J. Alexyho a M. Bela križovatka s ul. R. Jašíka
Ing. Konôpka
0905791728
25. 03. 2021
30. 10. 2021
2021
Bratislava - Rača
Sadmelijská, Novohorská, Alstrová, Vtáčikova cesta
Rastislav Homola
0911087903
01. 04. 2021
30. 11. 2021
2021
Bratislava - Nové mesto
Pri Suchom mlyne, Brnianska, Dubová, Jaseňová, Šípková, Hroboňova, Krčméryho, Krivá Gorazdova, Jánošíkova, Langsfeldova, Tajovského, Pražská, Royova, Uhrova, Hroznová, Jaskový rad, Račianska
Rastislav Homola
0911087903
01. 04. 2021
31. 05. 2022
2022
Bratislava - Staré mesto
Pri Suchom mlyne, Brnianska, Dubová, Jaseňová, Šípková, Hroboňova, Krčméryho, Krivá Gorazdova, Jánošíkova, Langsfeldova, Tajovského, Pražská, Royova, Uhrova, Hroznová, Jaskový rad, Račianska
Rastislav Homola
0911087903
01. 04. 2021
31. 05. 2022
2022
Košice
Gaštanová, Pri nemocnici, Lipová, Milosrdenstva, Blesková a Turgenevova
Jozef Bačko
0918962302
01. 04. 2021
31. 10. 2021
2021
Košice
Rumanova, Svätoplukova, Jesenského, Mestský park, Lermontovova
Jozef Bačko
0918632302
01. 04. 2021
31. 10. 2021
2021

Spoločnosť SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s prerušením distribúcie zemného plynu a realizovanou rekonštrukciou.

Práce na rekonštrukciách sa uskutočňujú kvôli zaisteniu bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie.