Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

SPP – distribúcia, a.s., v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 oznamuje odberateľom plánované prerušenie distribúcie zemného plynu vykonávané v zmysle §64 ods. 2a.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Plánované prerušenia distribúcie zemného plynu

Mesto / Obec a ulica
Termín zverejnenia
Zodpovedná osoba
Prerušenie distribúcie plánované od - do
Brezno
ul. Československej armády od č.d. 2293 po č.d. 66/18, ul. Kozmonautov č.d. 2405, ul. Hradby od č.d. 75/1 po č.d. 75/7, ul. Krčulova č.d. 1198/1
05. 03. 2021
Mgr. Macko
0905921755
15. 04. 2021
31. 12. 2021
Banská Bystrica
Na Graniari, Tajovského Školská
06. 04. 2021
Ing. Konôpka
0905791728
26. 04. 2021
15. 10. 2021
Zvolen
Mládežnícka, Na Hôrke, Pribinova, E. Thalmana, Ľ. Fullu, M. Malinovského, Obrancov Mieru, M. Nešpora, Pribinova
13. 04. 2021
Ing. Konôpka
0905791728
03. 05. 2021
31. 08. 2021
Nové Zámky
Pod kopcom, M. Matunáka, Hlboká, Brezová, Riečna, S.H.Vajanského 5442,
05. 05. 2021
Ing. Gyorgy
0905422826
20. 05. 2021
31. 08. 2021
Kolárovo
ul. Hlavná č.2,3,7,9,11,13,15,17,19,21, 4,8,10,12,14,16,17,20,22,23,25,27,24,26,28,30,31,32,34,36,33,35,37,39,42,44,46,41,43,45,48,50,47,52,54,49,56,51,53,58,60,62,55,64,66,57,68,57,68,70,72 Kostolné nám. 38,40,10,10a,12,14,16, 18,20,22,24,26,34,6,15,   Rábska 1, Brnenské nám. 1  Palkovičova 1,3,5,7,9,26,24,20,18,16,14, 12,10,8,6,6a,6b,4,2
07. 05. 2021
Ing. Kováčová
0917647811
24. 05. 2021
30. 11. 2021
Ilava
J.L.Bellu, Štúrova, Ružová, Farská, Mierové námestie, Pivovarská, Medňanská, Hollého
07. 05. 2021
p. Páleš
0910827538
24. 05. 2021
30. 09. 2021
Nemšová
Janka Pálu, Vážska. Sklárská,Mládežnícka, Železničná, Považská, Karpatská, Púchovská, Hornov
20. 05. 2021
Ján Pobijak
0905511752
07. 06. 2021
31. 10. 2021
Žilina
Jána Milca,Dlabača,Štefanika,Kukučínova,Hviezdoslavova
20. 05. 2021
Ján Pobijak
0905511752
07. 06. 2021
31. 10. 2021
Vranov nad Topľou
ul. Čemernianska, Herlianska
21. 05. 2021
Štefan Jacík
0905414234
07. 06. 2021
31. 10. 2021
Modra
ul. Kuzmányho a ul. Bodického
03. 05. 2021
Juraj Kollár
0911406113
07. 06. 2021
07. 08. 2021
Bratislava
Novinárska, Ľudové námestie, Jazdecká
25. 05. 2021
Svetozár Moyzes
0911119251
11. 06. 2021
01. 08. 2021
Bratislava
Páričkova
27. 05. 2021
Jaroslav Mikoczi
0905464556
14. 06. 2021
15. 08. 2021
Bratislava
Votrubova
27. 05. 2021
Jaroslav Mikoczi
0905464556
15. 06. 2021
30. 09. 2021
Pezinok
Za hradbami, Bernolákova
24. 05. 2021
Tomáš Hupka
0910833611
15. 06. 2021
31. 08. 2021
Bratislava
Riazanská, Vajnorská, Viktora Telgerhofa
01. 06. 2021
Svetozár Moyzes
0911119251
16. 06. 2021
01. 08. 2021
Bratislava
Mišíková, Na Slavíne
01. 06. 2021
Svetozár Moyzes
0911119251
17. 06. 2021
02. 08. 2021
Bratislava
Kutuzovova
03. 06. 2021
Svetozár Moyzes
0911119251
18. 06. 2021
01. 08. 2021
Hlohovec
Za Poštou
20. 05. 2021
Ing. Barát
0905708185
21. 06. 2021
15. 08. 2021
Jelšava
ul. Armádna, Teplická, Železničná
08. 06. 2021
Rastislav Gruľ
0910833973
24. 06. 2021
31. 10. 2021
Handlová
Švermová, Športová, Štefánika
15. 06. 2021
p. Páleš
0910827538
01. 07. 2021
30. 09. 2021

Zoznam rozsiahlych výkopových prác

Mesto / Obec a ulica
Zodpovedná osoba
Plánované od - do
Rok ukončenia
Čaňa, Gyňov
lokalita medzi obcou Čaňa a Gyňov
Rastislav Gruľ
0910833973
01. 02. 2021
31. 10. 2021
2021
Senec
Bratislavská, Košická, Vinohradnícka, Robotnícka, Šafárikova, Fraňa Kráľa, M. Urbana, Trnavská, Liptovská, Novomeského , Bratislavská, Štefánikova Hečkova, Slnečná ,
Martin Kubala
0910915601
01. 03. 2021
15. 11. 2021
2021
Lemešany
Lemešany
Jozef Bačko
0918962302
01. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Stupava
Nad Potokom, Na Aleji, Robotnícka, Jilemnického, Pri Potoku, Bitúnkova, Duklianska
Vladimí Prvý
0910127424
15. 03. 2021
15. 08. 2021
2021
Bratislava - Ružinov
Velehradská, Svätoplukova, Páričková, Azovská, Votrubova
Jaroslav Mikoczi
0905464556
15. 03. 2021
25. 08. 2021
2021
Uhrovec
ul. SNP, A. Dubčeka, Nám. Ľ. Štúra, Pod Vodojemom, M.R. Štefánika, Striebornica
Ing. Sagál
0905754758
15. 03. 2021
30. 11. 2021
2021
Ilava
ul. J.L. Bellu, Štúrova, Ružová, Farská, Mierové námestie, Pivovarská, Medňanská, Hollého
p. Páleš
0910827538
15. 03. 2021
30. 09. 2021
2021
Šaľa
Gagarinova, Železničná, Dolná, Orechová, Brezová, Kalinčiakova, Ružová, Vlčianska, B. Nemcovej, Družstevná, P.J. Šafárika
Ing. Halan
0911049990
15. 03. 2021
30. 10. 2021
2021
Ličartovce, Drienovská Nová Ves
Ličartovce, Drienovská Nová Ves
Jozef Bačko
0918962302
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Košice
MČ Košice - Juh, Sídl. Nad Jazerom - lokalita Nižné Kapustníky - v areáli RS
Viliam Čorňák
0907929932
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Košice
Janigova, Čordákova, Klimkovičova, Dénešova, Drábova a Cottbuská
Viliam Čorňák
0907929932
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Martin
Kollárova, Štefanovičova, Jesenského, Riadok, Námestie SNP, Andreja Sokolíka,V.P.Tótha, P.O.Hviezdoslava, Holubyho a Malá hora, Moskovská, Šoltésovej, Záborského
Peter Belica
0911049991
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Vranov nad Topľou
ul. Čemernianska a vedľa rieky Topľa s križovaním ul. Herlianskej
Štefan Jacík
0905414234
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Prešov
Mičurinova, Kotrádova, Údenárska, Sabinovská a Duklianska
Viliam Čorňák
0907929932
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Koňuš, Choňkovce
Koňuš č.d. 1-30,129-147, 161 a Choňkovce č.d. 96-117, 130-153, 193-222, 258, 241
Štefan Jacík
0905414234
15. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Žilina
Závodského, Škultétyho
Václav Dobroň
0905754759
23. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Poprad
Kukučínova, Patrizánska, Štúrova, Komenského
Ján Horník
0905833171
23. 03. 2021
31. 10. 2021
2021
Zvolen
ul. R. Jašíka, Ľ. Fullu, M. Malinovského rozkopávka v zeleni, ul. Na Hôrke od križovatky s ul. Svätoplukova po areál bývalej základnej školy, Obrancov mieru, J. Alexyho a M. Bela križovatka s ul. R. Jašíka
Ing. Konôpka
0905791728
25. 03. 2021
30. 10. 2021
2021
Sereď
Bratislavská, Dionýza Štúra , ul. Vonkajší rad, Pribinova
Ing. Barát
0905708185
29. 03. 2021
15. 10. 2021
2021
Bratislava - Rača
Sadmelijská, Novohorská, Alstrová, Vtáčikova cesta
Rastislav Homola
0911087903
01. 04. 2021
30. 11. 2021
2021

Spoločnosť SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s prerušením distribúcie zemného plynu a realizovanou rekonštrukciou.

Práce na rekonštrukciách sa uskutočňujú kvôli zaisteniu bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie.