Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

SPP – distribúcia, a.s., v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 oznamuje odberateľom plánované prerušenie distribúcie zemného plynu vykonávané v zmysle §64 ods. 2a.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Plánované prerušenia distribúcie zemného plynu

Mesto / Obec a ulica
Termín zverejnenia
Zodpovedná osoba
Prerušenie distribúcie plánované od - do
Sereď
Obežná 32A/4391 až po ul. I. Krasku č.7/2405, J. Jesenského 1/1076 až 35/1093 vč. 35/1093, Cukrovarská 69/3035 až 7/146 včítane 3/145 a 5/146, Kukučínova 9/96, 18/102-24/99, Školská 1/118 až 8/119, Mlynárska 2/56 až 25A/93, Vinárska 130/16-18 až 1/24-26/128, M.R. Štefánika s.č. 140 až 34/4282
05. 02. 2020
p. Chodelková
0917647835
20. 02. 2020
30. 09. 2020
Šaľa
Nivy 1471/23, 1485/14, 1469/19, 1468/17, 1467/15, 1466/13, 1465/11, 1463, 1464/9, 7125, 7076, Nitrianska 1933, 1934
13. 02. 2020
Ing. Kováčová
0917647811
16. 03. 2020
31. 08. 2020
Hlohovec
Kamenná- č.4 + Farský úrad, Hlohová - č.73, č.2, Podzámska -č. 2, 4, 6, p.č. 5127/12, č. 8, 10, 12, 14a, 14b, 16, Kpt.Nálepku č. 4, Nábr. A.Hlinku 14, 12
13. 02. 2020
Ing. Kováčová
0917647811
16. 03. 2020
31. 10. 2020
Sereď
ul. 8. mája od križovatky ulíc 8. mája-Dolnočepenská (smerom na ul Lúčna) po križovatku ulíc ulíc 8. mája-Tehelná, ul. Tehelná od regulačnej stanice plynu parcela č. KN-C 1397/3 po ul. Krásnu 1311/31 vč., ul. Slnečná od križovatky ulíc Slnečná-Krásna po kruhový objazd z ulíc Slnečná, Šulekovská, Dolnočepenská, Dlhá, Čepenská(ďalej len kruhový objazd), ul. Šulekovská od kruhového objazdu po križovatku ulíc Šulekovská -Družstevná,ul. Rovná od križovatky ulíc Rovná-Krásna po križovatku ulíc Rovná-Šulekovská, ul. Vysoká od križovatky ulíc Vysoká -Krásna po križovatku ulíc Vysoká -Šulekovská, ul. Priečna od križovatky ulíc Priečna -Krásna po križovatku ulíc Priečna –Šulekovská
25. 02. 2020
p. Chodelková
0917647835
20. 03. 2020
30. 09. 2020
Malacky
F.Kostku, Bernolákova, Jánošíkova, Pavla Blahu, Š. Čulena, Nádražná, Radlinského, Jilemnického, Ľ. Zúbka, Partizánska Vajanského, Sasinkova, Záhorácka, Radlinského, Pribinova, Sládkovičova, Kollárova, Partizánska, Jozefa Kubinu
09. 03. 2020
Peter Šimonič
0904566425
27. 03. 2020
15. 11. 2020
Banská Bystrica
ul. J. Hašku, č.d.:2,2A,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,34,36,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,95,97,99,101,103 ul. Starohorská, č.d. 30, 32,34,36, 38, 40,42,44, 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 , 66,68,70 ul. Tatranská, č.d.: 4
25. 02. 2020
Ing. Konôpka
0905791728
01. 04. 2020
30. 07. 2020
Trnava
ul. Sladovnícka, Bernolákova, Žitná
31. 03. 2020
Tomáš Hupka
0910833611
20. 04. 2020
31. 08. 2020
Trenčín
ul. Staničná č.d.1-45,Továrenská  č. 1-34
27. 02. 2020
Ján Pobijak
0905511752
01. 05. 2020
30. 07. 2020
Dubnica nad Váhom
Ul.Murgašova, K Váhu, J. Kalinčiaka ,Hasičská, Palárikova ,Jilemnického, Kvášovecká
20. 04. 2020
Ing. Sagál
0905754758
15. 05. 2020
30. 11. 2020
Bratislava - Lamač
Podháj, Studenohorská
29. 04. 2020
Jaroslav Mikóczi
0905464556
17. 05. 2020
30. 07. 2020
Malacky
Záhorácka vnútrobloky
29. 04. 2020
Jaroslav Mikóczi
+421905464556
17. 05. 2020
30. 07. 2020
Martin
A. Pietra, Škultétyho, M.R. Štefánika, Kuzmányho, Bottova, Bernolákova, Nováková a Škultétyho, A. Kmeťa, Moyzesova
05. 05. 2020
Peter Belica
0911049991
21. 05. 2020
18. 10. 2020
Brezno
ul. Vránskeho od č. d. 1 až 55, ul. Kozmonautov č. d. 9/116, 11/118, č.d. 12/119, ul. Moyzesova č.d. 29 až 33
06. 05. 2020
p. Chodelková
0917647835
22. 05. 2020
30. 09. 2020
Bratislava -Nové mesto
Trnavská cesta
19. 05. 2020
Svetozár Moyzes
0911119251
04. 06. 2020
14. 07. 2020
Bratislava -Nové mesto
Mestská, Tehelná, Sadová, Nová, Vajnorská
19. 05. 2020
Svetozár Moyzes
0911119251
05. 06. 2020
14. 08. 2020
Cífer
Trnavská, Moyzesova, Severná, M.R.Štefánika
14. 05. 2020
Vladimír Prvý
0910127424
05. 06. 2020
14. 08. 2020
Košice
ul. Komenského 16-38 párne, Letná, Pajorova, Jarná, Jesenná, Na šajbe, Račí potok
28. 05. 2020
Rastislav Gruľ
0910833973
15. 06. 2020
30. 10. 2020
Sereď
Ul. Fraňa Kráľa okrem domu č. 1317/20
03. 06. 2020
Mgr. Macko
0905921755
22. 06. 2020
19. 07. 2020
Sereď
ul. Hviezdoslavova č.d. 22/1327 a 24/1268, ul. Krásna č.d. 1/1281
05. 06. 2020
Ján Macko
0905921755
22. 06. 2020
19. 07. 2020
Rimavská Sobota
ul. Trhové námestie ul. Školská od č.d. 864/1 po č.d 866/5 ul. Tompova od č.d. 669/15 po č.d. 674/25 ul. Hurbanova ul. Hviezdoslavova od č.d. 440/8 po č.d. 454/34, ul. Bakulínyho č.d. 779/2 a 787/18, ul Bottova č.d. 824/13, ul. Šroubárova č.d. 1, ul. Železničná č.d. 702/6
10. 06. 2020
Mgr. Macko
0905921755
25. 06. 2020
31. 10. 2020

Zoznam rozsiahlych výkopových prác

Mesto / Obec a ulica
Zodpovedná osoba
Plánované od - do
Rok ukončenia
Sereď
Obežná 32A/4391 až po ul. I. Krasku č.7/2405, J. Jesenského 1/1076 až 35/1093 vč. 35/1093, Cukrovarská 69/3035 až 7/146 včítane 3/145 a 5/146, Kukučínova 9/96, 18/102-24/99, Školská 1/118 až 8/119, Mlynárska 2/56 až 25A/93, Vinárska 130/16-18 až 1/24-26/128, M.R. Štefánika s.č. 140 až 34/4282
p. Chodelková
0917647835
20. 02. 2020
30. 09. 2020
2020
Sereď
ulice: 8. mája, Dolnočepenská, Lúčna, Stromová, Družstevná,Murgašova, Svätoplukova,Športová, Slnečná, kruhový objazd, Slnečná II, Jilemnického, Nová, Šulekovská, Tehelná, Krásna, Fraňa kráľa, Hviezdoslavova, Rovná, Vysoká, Priečna
p. Chodelková
0917647835
26. 02. 2020
15. 11. 2020
2020
Malacky
Vajanského, Sasinkova, Záhorácka, radlinského, Pribinova, Sládkovičova, Kollárova, Partizánska, Jozefa Kubinu
Peter Šimonič
0904566425
01. 03. 2020
15. 11. 2020
2020
Svätý Jur
Mierová, Alexandra Dubčeka, Dukelská, Kozmonautov, Kollárova, SNP, Vinohradnícka, Staromlynská, Cibická cesta
Martin Kubala
0910915601
02. 03. 2020
31. 07. 2020
2020
Stupava
Cintorínska, Kalvárska, Slovenská, Pri Borníku, Bitúnkova, Hlavná, M.R.Štefánika
Michal Kubu
0902941580
02. 03. 2020
15. 11. 2020
2020
Dubnica nad Váhom
Sídlisko Pod hájom, ul. Hviezdoslavova, Palárikova, Murgašova, K Váhu, Hasičská, Kvašovecká, Jilemnického, Kukučínova, Jána Kalinčiaka
Ing. Sagál
0905754758
03. 03. 2020
30. 11. 2020
2020
Kežmarok
Hradská cesta, Pod lesom, Severná
Ján Horník
0905833171
10. 03. 2020
31. 07. 2020
2020
Sečovce
Široká, časť ul. Dargovských hrdinov, Bitúnková, SNP
Štefan Jacík
905414234
10. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Vranov nad Topľou
B. Nemcovej, Okulka, Bernolákova, Dlhá, Lúčna
Anton Pipka
907929968
10. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Žilina
Lichardova, Daxnerova
Peter Belica
911049991
10. 03. 2020
31. 07. 2020
2020
Prešov
Jánošíkova, Šidlovská, Pod komínom, Severná
Anton Pipka
907929968
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Košice - Ťahanovce
Ázijská trieda, Sofijská
Stanislav Ondrejka
905749036
15. 03. 2020
15. 10. 2020
2020
Veľké Kapušany
L. N. Tolstého, P. O. Hviezdoslava
Štefan Jacík
905414234
15. 03. 2020
15. 10. 2020
2020
Martin
A. Pietra, Škultétyho, M.R. Štefánika, Kuzmányho, Bottova, Bernolákova, Nováková a Škultétyho.
Peter Belica
911049991
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Snina
Vihorlatská, Palárikova, Pčolinská, Študentská
Štefan Jacík
905414234
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Šebastovce, Haniska, Valaliky
extravilán kat. úz. Šebastovce, Haniska, Valaliky
Stanislav Ondrejka
905749036
15. 03. 2020
15. 10. 2020
2020
Rozhanovce
ul. Blatná, 1.mája, Matúša Čáka Trenčianskeho a Mlynská
Viliam Čorňák
907929932
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Žilina
ul. Poľná, Bajzova, Rudnaya, Tejovského, Ružová, Hečkova, Kvatná, Bezručova, Lediverova, V. javorku, Petrovského, G.Povalu,Martinského
Václav Dobroň
905754759
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Žilina
Jána Milca, M.R. Štefánika, Moyzesova, Rybníky, Sad na Studničkách, Veľká Okružná, 1 Mája, D. Dlabača
Ján Pobijak
905511752
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Bratisava - Nové mesto
Budyšínska, Osadná, Tehelná, Mestská, Vajnorská, Sadová, Kutuzovova, Príkopova, Odbojárov, Česká, Škultétyho, Trnavké mýto, Šancová, Legionárska, Belehradská, Krížna, Trnavská cesta
Svetozár Moyzes
0911119251
15. 03. 2020
30. 10. 2020
2020

Spoločnosť SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s prerušením distribúcie zemného plynu a realizovanou rekonštrukciou.

Práce na rekonštrukciách sa uskutočňujú kvôli zaisteniu bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie.