Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

SPP – distribúcia, a.s., v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 oznamuje odberateľom plánované prerušenie distribúcie zemného plynu vykonávané v zmysle §64 ods. 2a.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Plánované prerušenia distribúcie zemného plynu

Mesto / Obec a ulica
Termín zverejnenia
Zodpovedná osoba
Prerušenie distribúcie plánované od - do
Dubnica nad Váhom
Palárikova, Jilemnického, Kvášovecká, Hasičská
13. 11. 2020
Ing. Sagál
0905754758
30. 11. 2020
30. 06. 2021
Sereď
ul. Šulekovská od č. d. 1412/7 po č. d. 1597/14, č. d. 1457/15, objekt na parcele č. 1380/1 a ul. Rovná č.d. 1433/2, 1432/4
25. 02. 2021
Mgr. Macko
0905921755
15. 03. 2021
30. 06. 2021

Zoznam rozsiahlych výkopových prác

Mesto / Obec a ulica
Zodpovedná osoba
Plánované od - do
Rok ukončenia
Sereď
Sereď – ul. Šulekovská, Tehelná
Mgr. Macko
0905921755
15. 03. 2021
30. 06. 2021
2021

Spoločnosť SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s prerušením distribúcie zemného plynu a realizovanou rekonštrukciou.

Práce na rekonštrukciách sa uskutočňujú kvôli zaisteniu bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie.