Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

SPP – distribúcia, a.s., v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 oznamuje odberateľom plánované prerušenie distribúcie zemného plynu vykonávané v zmysle §64 ods. 2a.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Plánované prerušenia distribúcie zemného plynu

Mesto / Obec a ulica
Termín zverejnenia
Zodpovedná osoba
Prerušenie distribúcie plánované od - do
Kolárovo
ul. Hlavná č.2,3,7,9,11,13,15,17,19,21, 4,8,10,12,14,16,17,20,22,23,25,27,24,26,28,30,31,32,34,36,33,35,37,39,42,44,46,41,43,45,48,50,47,52,54,49,56,51,53,58,60,62,55,64,66,57,68,57,68,70,72 Kostolné nám. 38,40,10,10a,12,14,16, 18,20,22,24,26,34,6,15,   Rábska 1, Brnenské nám. 1  Palkovičova 1,3,5,7,9,26,24,20,18,16,14, 12,10,8,6,6a,6b,4,2 Kostolné nám. 2,2a , Školská 2,4, Tržná 2
07. 05. 2021
Ing. Kováčová
0917647811
24. 05. 2021
31. 03. 2022
Lučenec
ul. Podjavorinskej č.d. 21/879, Zvolenská cesta č.d. 3539, Malinovského od č.d. 1/2155 po č.d. 11/1056, Rúbanisko I. od č.d. 9/2146 po č.d. 11/2211, Rúbanisko I. od č.d. 16/2870 po č.d. 27/2204, Rúbanisko II. č.d. 3079
17. 01. 2022
Mgr. Macko
0905921755
01. 03. 2022
30. 06. 2022
Hurbanovo
Komárňanská, Železničná , Krátka , Podzáhradná, Gaštanová, Malá, Nejedlého, A Feszty
17. 01. 2022
Ing. Gyorgy
0905422826
15. 03. 2022
30. 09. 2022
Nitra
Potravinárska, Golianova, Železničiarska, Cabajská
19. 01. 2022
Ing. Martinec
0910399865
20. 03. 2022
31. 08. 2022
Komárno
Hradná, Pevnostný rad, Dunajské nábrežie , Palatínova, Rybárska, Kúpeľná, nám.M.R.Štefánika, Senný trh, Štúrova, Špitálska,
17. 01. 2022
Ing. Gyorgy
0905422826
01. 04. 2022
30. 10. 2022
Zvolen
ulica Lieskovská cesta, Rivnianska ulica Lieskovská cesta – Vercajch centrum s.r.o., Lieskovská č. 2184, bytovka Lieskovská č. 10, 12, Italmarket Slovakia a.s., Lieskovská č. 9067, ubytovňa Lieskovská č. 1675, ZYRY –Tem s.r.o., Lieskovská č. 4743/14, PREMAC s.r.o., Lieskovská č. 25, Dopravné stredisko Bešina, Lieskovská č. 25, ML Consortio s.r.o., Lieskovská č . 4743, ARES s.r.o., Lieskovská č. 8088/20, Monal BBG s.r.o., Lieskovská cesta č. 4419, TENEX Servis s.r.o., Lieskovská cesta č. 1078/16, stavebniny Holloši RV s.r.o., Lieskovská cesta č. 18, Technostav Zvolen a.s., Lieskovská cesta č. 1851, PAREX G s.r.o., Lieskovská cesta č. 3332, areál nad Parexom , Lieskovská cesta č. 4379 (p.č. 4910/8) majiteľ ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, Bratislava, areál pod Parexom , Lieskovská cesta súp. č. 7825, p. č. 4920/149, SPP a.s., Lieskovská cesta 1418/5, areál bývalej strednej školy majiteľ MS REAL BS s.r.o., Bratská 1490/14, Banská Štiavnica, rodinné domy ul. Rivnianska č. 10105/1, 10100/3, 10119/5, 10133/7
19. 01. 2022
Ing. Konôpka
0905791728
02. 05. 2022
15. 09. 2022

Zoznam rozsiahlych výkopových prác

Mesto / Obec a ulica
Zodpovedná osoba
Plánované od - do
Rok ukončenia
Bratislava - Nové mesto
Pri Suchom mlyne, Brnianska, Dubová, Jaseňová, Šípková, Hroboňova, Krčméryho, Krivá Gorazdova, Jánošíkova, Langsfeldova, Tajovského, Pražská, Royova, Uhrova, Hroznová, Jaskový rad, Račianska
Rastislav Homola
0911087903
01. 04. 2021
31. 05. 2022
2022
Bratislava - Staré mesto
Pri Suchom mlyne, Brnianska, Dubová, Jaseňová, Šípková, Hroboňova, Krčméryho, Krivá Gorazdova, Jánošíkova, Langsfeldova, Tajovského, Pražská, Royova, Uhrova, Hroznová, Jaskový rad, Račianska
Rastislav Homola
0911087903
01. 04. 2021
31. 05. 2022
2022
Lučenec
ul. Podjavorinskej, Zvolenská cesta, Rúbanisko I., Rúbanisko II., M. Bela, M. Malinovského, L. Novomeského
Mgr. Macko
0905921755
14. 02. 2022
30. 06. 2022
2022
Hlohovec
M. Benku, Československej armády, Fraňa Krála, Kamenohorská, Dukelská ,Pánska Niva
Ing. Barát
0905708185
14. 02. 2022
30. 09. 2022
2022
Nitra
Potravinárska, Golianova, Železničiarska, Cabajská
Ing. Martinec
0910399865
14. 02. 2022
31. 07. 2022
2022
Zvolen
- Lieskovská cesta úsek od kruhovej križovatky po pravej strane štátnej cesty III/2452 smer Lieskovec, trasa v zeleni a chodníku, popred areál fy. Italmarket Slovakia s.r.o., ubytovňu, cez odbočku do areálu Premac s.r.o., v zeleni popred areál Monal BBG s.r.o., Ares s.r.o. , Tenex Servis s.r.o. až k stavebninám Holloši RV s.r.o., Lieskovská cesta, koniec pri areáli Technostav Zvolen s.r.o. - Prachatická ulica , úsek od kruhovej križovatky okolo areálu ČS Shell, popod komunikáciu Prachatická ulica, v parku J.D. Matejovie cca. 100m v zeleni, koniec trasy pod pivárňou Kalinka
Ing. Konôpka
0905791728
14. 03. 2022
30. 09. 2022
2022
Hurbanovo
Komárňanská, Železničná , Krátka , Podzáhradná, Gaštanová, Malá, Nejedlého, A. Feszty
Ing. Gyorgy
0905422826
15. 03. 2022
30. 09. 2022
2022
Komárno
Hradná, Pevnostný rad, Dunajské nábrežie , Palatínova, Rybárska, Kúpeľná, nám. M.R.Štefánika, Senný trh, Štúrova, Špitálska
Ing. Gyorgy
0905422826
01. 04. 2022
30. 09. 2022
2022
Galanta
Štvrť SNP, Poštová, Hlavná, Revolučná štvrť, Hlavná
Ing. Barát
0905708185
01. 04. 2022
30. 09. 2022
2022

Spoločnosť SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s prerušením distribúcie zemného plynu a realizovanou rekonštrukciou.

Práce na rekonštrukciách sa uskutočňujú kvôli zaisteniu bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie.