Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SPP – distribúcia, a.s., v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 oznamuje odberateľom plánované prerušenie distribúcie zemného plynu vykonávané v zmysle §64 ods. 2a.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Plánované prerušenia distribúcie zemného plynu

Mesto / Obec a ulica
Termín zverejnenia
Zodpovedná osoba
Prerušenie distribúcie plánované od - do
Piešťany
Kúpelný ostrov, Banka, Winterova, Nábrežie Ivana Kraska, Nálepkova,Krajinská
15. 02. 2022
Ing. Halan
0911049990
02. 03. 2022
14. 10. 2022
Trenčín
Biskupická, Stromová, Riznerová, Sasinkova, Karpatská, Puškinova, Jána Zemana, Nemocničná, Panenská
15. 02. 2022
Ing. Halan
0911049990
02. 03. 2022
30. 09. 2022
Veľký Krtíš
ul. Vinohradnícka, ul. Janka Kráľa č.d. 2/269
15. 02. 2022
Mgr. Macko
0905921755
14. 03. 2022
31. 12. 2022
Veľký Krtíš
ul. Červenej armády, Duklianska, Pionierska, Záhradná, Družobná od č.d. 13/617 po č.d. 44/1200, Mládežnícka č.d. 14/914 a č.d. 16/915, Ľ. Štúra od č.d. 2/554 po č. d. 26/566, Lučenecká cesta č.d. 46/418, 72/924, 73/403, 78/927, 80/928, 82/929, 90/1221, 98/1243 a 840
15. 02. 2022
Mgr. Macko
0905921755
14. 03. 2022
31. 12. 2022
Hurbanovo
Komárňanská, Železničná , Krátka , Podzáhradná, Gaštanová, Malá, Nejedlého, A Feszty
17. 01. 2022
Ing. Gyorgy
0905422826
15. 03. 2022
30. 09. 2022
Stará Turá
ul. Mýtna, Štúrová, Hviezdoslavova a Uhrovej
17. 02. 2022
p. Páleš
0910827538
15. 03. 2022
31. 10. 2022
Stará Turá
ul. Mýtna a Dubník I.
17. 02. 2022
p. Páleš
0910827538
15. 03. 2022
31. 10. 2022
Nitra
Potravinárska, Golianova, Železničiarska, Cabajská
19. 01. 2022
Ing. Martinec
0910399865
20. 03. 2022
31. 08. 2022
Hlohovec
M.Benku,Čsl.armády, Fr.Kráľa,Kamenohorská
15. 02. 2022
Ing. Barát
0905708185
20. 03. 2022
30. 09. 2022
Komárno
Hradná, Pevnostný rad, Dunajské nábrežie , Palatínova, Rybárska, Kúpeľná, nám.M.R.Štefánika, Senný trh, Štúrova, Špitálska,
17. 01. 2022
Ing. Gyorgy
0905422826
01. 04. 2022
30. 10. 2022
Brezno
Clementisa 1216,Malinovského 1,2,3,4-10,12,13,15,17,19,21,23;Laskomerského 2,4,6,8,10,12;Čs.armády 1,7;B.Nemcovej 8;Sládkovičova 2,4,6,8,14,16,18,20;Fučíkova 2,3,4,5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21;Švermova 26,28,30,32,34;Pionierska 2;Nálepkova 2,4,6,8,10,12,14,16,18;Krčulova 32,34,36
03. 03. 2022
Ing. Macurák
0911119204
04. 04. 2022
31. 10. 2022
Sliač
Gorkého 8,10,12,14,16,18,20;na brázdach 1-16;Pod Kozákom 2,4,6,8,10,12;B.Nemcovej 3,5,7,9,11,1317,18,19,20,28;Nová 1,2,5,6,7,8,9,10,11,1315,17,19,21;Na Slatinkách 5,7,9;Kúpeľná 1,3,7,9,11;Družstevná 1-20,22,24,26,28,30,32,34,36,38
03. 03. 2022
Ing. Macurák
0911119204
04. 04. 2022
31. 10. 2022
Vysoká pri Morave
Nová, Spojná, Nám. A. Kadnára, Staničná, Krížna, Továrenská
21. 03. 2022
Peter Šimonič
0904566425
08. 04. 2022
30. 09. 2022
Podunajské Biskupice
Oremburská, Žiacka
30. 03. 2022
Robert Uhrín
00910497382
15. 04. 2022
15. 07. 2022
Martin
A. Pietra, Nálepkova, Zvolenská, Jilemnického, Komenského, Budovateľska, Kukučínova, Emila B. Lukáča, M. R. Štefánika, J. G. Tajovského, P. O. Hviezdoslava, Záborského
30. 03. 2022
Marián Buček
0903530949
15. 04. 2022
30. 07. 2022
Martin
ulica Družstevná, J. Palkoviča, Kozmonautov, Novojičínska, Školská, Zvolenská, Jilemnického
30. 03. 2022
Marián Buček
0903530949
15. 04. 2022
30. 11. 2022
Senec
Oravská, Svätoplukova, Jánošíkova, Kalinčiakova
04. 04. 2022
Martin Kubala
0910915601
20. 04. 2022
29. 07. 2022
Bratislava Kramáre
Klenová, Na Revíne, Vlárska, Magurská, Bárdošova
04. 04. 2022
Martin Kubala
0910915601
20. 04. 2022
29. 07. 2022
Zvolen
ulica Lieskovská cesta, Rivnianska ulica Lieskovská cesta – Vercajch centrum s.r.o., Lieskovská č. 2184, bytovka Lieskovská č. 10, 12, Italmarket Slovakia a.s., Lieskovská č. 9067, ubytovňa Lieskovská č. 1675, ZYRY –Tem s.r.o., Lieskovská č. 4743/14, PREMAC s.r.o., Lieskovská č. 25, Dopravné stredisko Bešina, Lieskovská č. 25, ML Consortio s.r.o., Lieskovská č . 4743, ARES s.r.o., Lieskovská č. 8088/20, Monal BBG s.r.o., Lieskovská cesta č. 4419, TENEX Servis s.r.o., Lieskovská cesta č. 1078/16, stavebniny Holloši RV s.r.o., Lieskovská cesta č. 18, Technostav Zvolen a.s., Lieskovská cesta č. 1851, PAREX G s.r.o., Lieskovská cesta č. 3332, areál nad Parexom , Lieskovská cesta č. 4379 (p.č. 4910/8) majiteľ ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, Bratislava, areál pod Parexom , Lieskovská cesta súp. č. 7825, p. č. 4920/149, SPP a.s., Lieskovská cesta 1418/5, areál bývalej strednej školy majiteľ MS REAL BS s.r.o., Bratská 1490/14, Banská Štiavnica, rodinné domy ul. Rivnianska č. 10105/1, 10100/3, 10119/5, 10133/7
19. 01. 2022
Ing. Konôpka
0905791728
02. 05. 2022
15. 09. 2022
Viničné
Hlavná
13. 05. 2022
Tomáš Hupka
0910833611
30. 05. 2022
30. 07. 2022

Zoznam rozsiahlych výkopových prác

Mesto / Obec a ulica
Zodpovedná osoba
Plánované od - do
Rok ukončenia
Vysoká pri Morave
Hraničiarska, Lúčna, Záhradna, Nová, Spojná, Nám. A. Kadnára, Staničná, Krížna, Továrenská
Peter Šimonič
0904566425
10. 02. 2022
15. 11. 2022
2022
Hlohovec
M. Benku, Československej armády, Fraňa Krála, Kamenohorská, Dukelská ,Pánska Niva
Ing. Barát
0905708185
14. 02. 2022
30. 09. 2022
2022
Nitra
Potravinárska, Golianova, Železničiarska, Cabajská
Ing. Martinec
0910399865
14. 02. 2022
31. 07. 2022
2022
Piešťany
Piešťany-Kúpelný ostrov, Banka, Winterova, Nábrežie Ivana Kraska, Nálepkova,Krajinská
Ing. Halan
0911049990
21. 02. 2022
14. 10. 2022
2022
Stará Turá
Mýtna, Hviezdoslavova, Štúrova a Uhrovej
p. Páleš
0910827538
21. 02. 2022
14. 10. 2022
2022
Stará Turá
Mýtna a Dubník I.
p. Páleš
0910827538
21. 02. 2022
01. 10. 2022
2022
Trenčín
Biskupická, Stromová, Rozmerová, Sasinkova, Karpatská, Puškinova, Jána Zemana, Nemocničná, Panenská
Ing. Halan
0911049990
01. 03. 2022
30. 09. 2022
2022
Trnava
Átriova, P. Bohúňa, M. Hellu, M. Benku, Kopernikova, Slnečná, Kukučínova, Pažitná, Suchá
Ing. Kollár Juraj
0911406113
01. 03. 2022
15. 11. 2022
2022
Trnava
Krupská cesta, Ľudová ul. Krajná ul. Ustianska ul. Jána Holúbka
Ing. Kollár Juraj
0911406113
01. 03. 2022
15. 11. 2022
2022
Sliač
ul. M.Gorkého, Na brázdach, Pod Kozákom, Boženy Nemcovej, Nová, Kúpeľná, Družstevná, Partizánska, Jarná, Hviezdoslavova
Ing. Macurák
0911119204
03. 03. 2022
30. 11. 2022
2022
Ličartovce, Drienovská Nová Ves
Ličartovce, Drienovská Nová Ves
Jozef Bačko
0918962302
07. 03. 2022
31. 10. 2022
2022
Mikušovce, Lučenec
pozemky v katastrálnom území Mikušovce parcely číslo : KN-C : 2042/1, 2043, 2047, 2048, 2049, 2057, 2058, 2064, katastrálne územie Lučenec, parcely číslo : KN-C 7500
Ing. Konôpka
0905791728
07. 03. 2022
30. 11. 2022
2022
Pezinok
Nerudova, Bratislavská, Obrancov Mieru, Bystrická, Komenského, Bernolákova, Za Hradbami, SNP, Puškinova, Tolstého, Kupeckého, Malokarpatská, Zámocká, Jesenského, Za koníčkom.
Tomáš Hupka
0910833611
07. 03. 2022
15. 11. 2022
2022
Martin
Družstevná, J Pálkoviča, Kozmonautov, Novojičínska, Školská, Zvolenská, Jilemníckeho.
Marián Buček
0903530949
10. 03. 2022
30. 11. 2022
2022
Veľký Krtíš
ul. Ľ. Štúra, Mládežnícka, Pionierska, Družobná, Záhradná, Červenej armády, Duklianska, Lučenecká cesta
Mgr. Macko
0905921755
14. 03. 2022
31. 12. 2022
2022
Veľký Krtíš
ul. Vinohradnícka
Mgr. Macko
0905921755
14. 03. 2022
31. 12. 2022
2022
Zvolen
- Lieskovská cesta úsek od kruhovej križovatky po pravej strane štátnej cesty III/2452 smer Lieskovec, trasa v zeleni a chodníku, popred areál fy. Italmarket Slovakia s.r.o., ubytovňu, cez odbočku do areálu Premac s.r.o., v zeleni popred areál Monal BBG s.r.o., Ares s.r.o. , Tenex Servis s.r.o. až k stavebninám Holloši RV s.r.o., Lieskovská cesta, koniec pri areáli Technostav Zvolen s.r.o. - Prachatická ulica , úsek od kruhovej križovatky okolo areálu ČS Shell, popod komunikáciu Prachatická ulica, v parku J.D. Matejovie cca. 100m v zeleni, koniec trasy pod pivárňou Kalinka
Ing. Konôpka
0905791728
14. 03. 2022
30. 09. 2022
2022
Košice
Pri nemocnici, Milosrdenstva a Turgenevova
Jozef Bačko
0918962302
15. 03. 2022
31. 07. 2022
2022
Spišská Nová Ves
Mlynská, Markušovská cesta, J. Hanulu, Konrádova, Banícka, Škultétyho, Mudroňova, Tolstého, Rastislavova, Koceľova
Jozef Bačko
0918962302
15. 03. 2022
30. 11. 2022
2022
Spišská Nová Ves
Lipová, Za Hornádom, Rázusova, Elektrárenská, Štefánikovo námestie, Hviezdoslavova
Jozef Bačko
0918962302
15. 03. 2022
30. 11. 2022
2022

Spoločnosť SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s prerušením distribúcie zemného plynu a realizovanou rekonštrukciou.

Práce na rekonštrukciách sa uskutočňujú kvôli zaisteniu bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie.