Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SPP – distribúcia, a.s., v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 oznamuje odberateľom plánované prerušenie distribúcie zemného plynu vykonávané v zmysle §64 ods. 2a.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Plánované prerušenia distribúcie zemného plynu

Mesto / Obec a ulica
Termín zverejnenia
Zodpovedná osoba
Prerušenie distribúcie plánované od - do
Michalovce
1. mája, Široká, Pavla Horova, Laca Novomestského, 9. mája
24. 01. 2024
Rastislav Gruľ
0910833973
08. 02. 2024
30. 06. 2024
Žilina
ul.Tajovského
26. 01. 2024
Ján Pobijak
0905511752
15. 02. 2024
30. 05. 2024
Kolárovo
Dolná, Mierová, Orechová, Radnótiho, Komárňanská, Staničná
22. 02. 2024
Ing. Ragasová
0911768586
11. 03. 2024
31. 05. 2024
Devín
Kremeľská ul.
10. 01. 2024
Vladimír Prvý
0910127424
15. 03. 2024
15. 11. 2024
Trenčín
Ul. Brnianska, Zlatovská, Piešťanská, Bratislavská
26. 01. 2024
Monika Juríčková
0910435742
15. 03. 2024
30. 11. 2024
Trenčín
Ul. Brnianska, Bratislavská, Hlavná, Na záhrade, Na Kamenci, Budovateľská, Súťažná
26. 01. 2024
Monika Juríčková
0910435742
15. 03. 2024
30. 11. 2024
Rožňava
Ul. Šafárikova, Štítnická, Košická, Betliarska, Kósu Schoppera, Nám. Baníkov, Zeleného Stromu
13. 02. 2024
Frederik Chovan
0910495204
15. 03. 2024
31. 08. 2024
Rožňava
Hviezdoslavova, Vajanského, Jarná, Letná, Zlatá, Mierová,
13. 02. 2024
Frederik Chovan
0910495204
15. 03. 2024
15. 12. 2024
Prešov
Štúrova, Maybaumova, Budovateľská, Radlinského, Škultétyho
13. 02. 2024
Frederik Chovan
0910495204
15. 03. 2024
30. 06. 2024
Púchov
ul. Štefánikova, Komenského, Za cintorínom, Kuzmányho, J. Kráľa, Vodárska, Sládkovičova
13. 02. 2024
Tomáš Škopinský
0911882670
15. 03. 2024
15. 12. 2024
Trenčín
ul. Mládežnícka, Generála Goliana, Študentská, Nábrežná, Smetanová, Hurbanova, Jirásková, Hodžova Generála Viesta a kpt. Nálepku
13. 02. 2024
Tomáš Škopinský
0911882670
15. 03. 2024
15. 12. 2024
Žilina
ul. Pivovarská, M.R. Štefánika, Košická
13. 02. 2024
Tomáš Škopinský
0911882670
15. 03. 2024
15. 12. 2024
Martin
Priekopska, ČSL brigády, Zelená, Štvrť Čajkovského, Kratinova,Nábrežná
13. 02. 2024
Marián Buček
0903530949
15. 03. 2024
15. 12. 2024
Martin
Jána Šimeka, Kollárova, Na Bystričku
13. 02. 2024
Marián Buček
0903530949
15. 03. 2024
15. 12. 2024
Žilina
"Hlboká cesta, Lombardyniho, Sv. Svorada a Benedikta, Astrová, Krátka, Gorazdova, Černovská, Cyrila a Metóda, Bulharska cesta, Bulharská, Tulská, Varšavská, Berlínska, Slovanská cesta, Nanterska"
13. 02. 2024
Marián Buček
0903530949
15. 03. 2024
15. 12. 2024
Dulovce a Hurbanovo, časť Nová Trstená
Dulovce a Hurbanovo, časť Nová Trstená
19. 02. 2024
Ing. Kováčová
0917647811
15. 03. 2024
30. 11. 2024
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica
21. 02. 2024
Anton Pipka
0907929968
15. 03. 2024
15. 09. 2024
Malacky
Lesná, Boženy Nemcovej
29. 02. 2024
Róbert Uhrin
0910497382
18. 03. 2024
30. 06. 2024
Komárno
ul.Skalná : č., 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15
14. 02. 2024
Ing. Gyorgy
0905422826
20. 03. 2024
31. 05. 2024
Bratislava - Karlova Ves
Karloveská 1A-1H, 2, 3, Botanická 59, Devínska cesta 1-1A
29. 02. 2024
Jaroslav Mikoczi
0905464556
20. 03. 2024
31. 05. 2024

Zoznam rozsiahlych výkopových prác

Mesto / Obec a ulica
Zodpovedná osoba
Plánované od - do
Rok ukončenia
Veľké Uľany
Hlavná, ulica Júliusa Fučíka, Sadová, ulica Kapitána Jána Nálepku, SNP
Mária Antalová
421911096361
15. 01. 2024
15. 11. 2024
2024
Nový Život, Vojtechovce , Tonkovce, Eliášovce, Malý Máger
Nový Život, Vojtechovce , Tonkovce, Eliášovce, Malý Máger
Mária Antalová
421911096361
15. 01. 2024
15. 11. 2024
2024
Šenkvice
Chorvátska
Mária Antalová
421911096361
15. 01. 2024
15. 11. 2024
2024
Trnava
Botanická, Ludvika van Beethovena, J.G. Tajovského, Čajkovského, B. Smetanu, Olympijská, Parašutistov, Saleziánska, Spojná, Stavebná, Strmá, Rovná, Viktoríniho námestie
Lukáš Vozár
421911882581
15. 01. 2024
15. 11. 2024
2024
Malacky
Boženy Nemcovej, Nad Výhonom, Rudolfa Dilonga, Legionárska, Duklianskych hrdinov, Písniky, Dźbankáreň, Hlboká
Robert Uhrín
00910497382
15. 01. 2024
15. 11. 2024
2024
Kajal
Hlavná, Galantská, Stará, Garazdská, Topoľnícka
Peter Šimonič
0904566425
05. 02. 2024
15. 11. 2024
2024
Nové Zámky
Gúgska, Roľnícka, J.Kráľa , Jazdecká , T.Vansovej, Hradná, P.Blahu, Žerotínova bašta, Kasárenská, G.Bethlena, Bitúnkova, S.H.Vajanského, Šoltésovej
Ing. Kováčová
0917647811
10. 02. 2024
15. 11. 2024
2024
Banská Bystrica
Trieda Hradca Králové, Švermová, Cesta na štadión, Wolkerova
p. Franek
0911768588
15. 02. 2024
30. 11. 2024
2024
Komárno
ul. Hradná, Tabaková, Termálne kúpalisko
Ing. Gyorgy
0905422826
15. 02. 2024
30. 09. 2024
2024
Partizánske
Škultétyho, Družstevná, Februárová, Makarenkova
Ing. Martinec
0910399865
21. 02. 2024
31. 08. 2024
2024
Banská Bystrica
Horné záhrady, Jána Kollára, Profedsora Sáru, Rudlovská cesta, Cesta k nemocnici
Ing. Macurák
0911119204
26. 02. 2024
31. 10. 2024
2024
Bojnice
ul. Cintorínska, Bernoláková, Záhradná, Prievidzská, Športová, Hviezdoslavova
Mgr. Hronec
0904600431
01. 03. 2024
15. 12. 2024
2024
Trnovec nad Váhom
ul. Dolná, Horná, Športová, Nitrianska, Hlavná
Mgr. Hronec
0904600431
01. 03. 2024
15. 12. 2024
2024
Rimavská Sobota
Výkopové práce v extraviláne južne od mesta, trasa od miestnej časti Šamariánka, križovanie železničnej trate Rimavská Sobota – Jesenské, križovanie št. cesty smer Jesenské, križovanie cyklistického chodníka, koniec trasyv miestnej časti Včelinec s križovním štátnej cesty Rimavská Sobota – Dúžava. Katastrálne územie Rimavská Sobota a RTomášová
Ing. Konôpka
0905791728
01. 03. 2024
30. 11. 2024
2024
Prievidza
V. Clementisa, Bôrová, Hrabová, Jedľová, Rakytová, Smreková, Buková, Energetikov, Tulipánová, Klinčeková, Astrová
Mgr. Macko
0905921755
01. 03. 2024
31. 12. 2024
2024
Prievidza
Bajzu, Mliekarenská, Športová, Lúčna, Nedožerská cesta, Včelárska, B. Slančíkovej, Hrnčiarska, Jesenského
Mgr. Macko
0905921755
01. 03. 2024
31. 12. 2024
2024
Komárno
ul. Gy. Berecza, Skalná , Rovná, Krivá, Zlievarenská, Komáromiho Kacza, Úzka, Okružná cesta
Ing. Gyorgy
0905422826
01. 03. 2024
30. 10. 2024
2024
Banská Bystrica
Tr. SNP, Horná, Nám. Slobody, Partizánska cesta, Kukučínova, Cesta k nemocnici, Petelenova
p. Chodelková
0917647835
01. 03. 2024
30. 11. 2024
2024
Martin
Kollárova, Na Bystričku, Ruppeldtova, Moyzesova, Daxnerova, Pavla Mudroňa
Radovan Čan
0903535704
04. 03. 2024
30. 11. 2024
2024
Kolárovo
Dolná, Mierová, Orechová, Radnótiho, Komárňanská, Staničná
Ing. Ragasová
0911768586
04. 03. 2024
31. 10. 2024
2024

Spoločnosť SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s prerušením distribúcie zemného plynu a realizovanou rekonštrukciou.

Práce na rekonštrukciách sa uskutočňujú kvôli zaisteniu bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie.