Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SPP – distribúcia, a.s., v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 oznamuje odberateľom plánované prerušenie distribúcie zemného plynu vykonávané v zmysle §64 ods. 2a.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Plánované prerušenia distribúcie zemného plynu

Mesto / Obec a ulica
Termín zverejnenia
Zodpovedná osoba
Prerušenie distribúcie plánované od - do
Vranov nad Topľou
ul. Toplianska
30. 11. 2022
Anton Pipka
0907929968
18. 12. 2022
30. 05. 2023
Pezinok
Komenského, Bratislavská, Bystrická, Obrancov Mieru, 1.mája
16. 01. 2023
Tomáš Hupka
0910833611
01. 02. 2023
30. 03. 2023
Senica
Štefánikova
24. 01. 2023
Robert Uhrín
00910497382
09. 02. 2023
21. 05. 2023
Malacky
Zámocká, Duklianskych hrdinov, Zámocký park, Partizánska
24. 01. 2023
Robert Uhrín
00910497382
13. 02. 2023
30. 06. 2023
Galanta
Priemyselná 2 - 12, Z.Kodálya 33, Šalská 2, Školská 2, 22-24, Šalská 774/3
30. 01. 2023
Ing. Kováčová
0917647811
15. 02. 2023
31. 03. 2023
Zvolen
ul. Študentská, Janka Kráľa, Ľudovíta Štúra, Š. Moyzesa
07. 02. 2023
Ing. Belica
0911049991
01. 03. 2023
30. 11. 2023
Brusno
ul. Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná
07. 02. 2023
Ing. Belica
0911049991
01. 03. 2023
30. 11. 2023
Zvolen
ul. Zlatý potok, M. Rázusa, A. Hlinku, Centrum, Prachatická, 9. mája
08. 02. 2023
Mgr. Hronec
0915624826
01. 03. 2023
30. 11. 2023
Pezinok
Malokarpatská
23. 02. 2023
Tomáš Hupka
0910833611
13. 03. 2023
30. 04. 2023
Žilina
ul.Štrková a Bytčická
20. 01. 2023
Ján Pobijak
0905511752
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Bytča
ulica Malobytčianska, Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského,
20. 01. 2023
Ján Pobijak
0905511752
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Bytča
ul. Červeňanského, Švecova, Lombardínyho a Mičurova
20. 01. 2023
Ján Pobijak
0905511752
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Bytča
ul. 1.mája, Hollého, Thurzova, Moyzesova, Lombardínyho, Eliáša Lániho, Hlavná ,námestie SR
20. 01. 2023
Ján Pobijak
0905511752
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Komárno
ul. Tabaková, Vnútorná okružná, Elektrárenská , Zimná, ul. Práce
30. 01. 2023
Ing. Gyorgy
0905422826
15. 03. 2023
30. 08. 2023
Bytča
ul. Sidónie Sakalovej, Dukelská, Bottova, Sládkovičova, Štefánikova
08. 03. 2023
Tomáš Škopinský
0911882670
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Žilina
ul. Košická, M.R. Štefánika a Pivovarská
27. 02. 2023
Tomáš Škopinský
0911882670
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Prešov
ulice Antona Prídavku, Prostějovská, Šmeralova, Bajkalská, Jazdecká,
27. 02. 2023
Anton Pipka
0907929968
15. 03. 2023
15. 12. 2023
Vranov nad Topľou
ul.Toplianska, Pod dolami
28. 02. 2023
Anton Pipka
0907929968
15. 03. 2023
30. 06. 2023
Hurbanovo
ul. Športová č. 2 - 52, č.320, Komárňanská 45, štadión
30. 01. 2023
Ing. Kováčová
0917647811
20. 03. 2023
30. 06. 2023
Kolárovo
ul. Roľnícka č. 1-21, Trnavská 17, Orechová č. 2, Slobody č. 1-18 , Krížna č. 20-24 ,30 ,Pražské nám.č. 13-39, Kollárova č.12
30. 01. 2023
Ing. Kováčová
0917647811
20. 03. 2023
30. 06. 2023

Zoznam rozsiahlych výkopových prác

Mesto / Obec a ulica
Zodpovedná osoba
Plánované od - do
Rok ukončenia
Malacky
Továrenská, Dielenská, križovatka Dielenská-Pezinská-Radlinského, Zámocká-Partizánska, Zámocká, Duklianskych hrdinov, zámocky park, Lesná, Tichá
Robert Uhrín
00910497382
13. 02. 2023
15. 11. 2023
2023
Senica
Štefánikova, SNP, Hollého, Janka Kráľa, Námestie Oslobodenia, Robotnícka
Robert Uhrín
00910497382
13. 02. 2023
15. 11. 2023
2023
Bratislava Nové Mesto
Cesta na Senec-Tuhovská, Tuhovská
Matejka Peter
0911038011
15. 02. 2023
15. 11. 2023
2023
Bratislava Podunajské Biskupice
Nákovná, Biskupická, Orechová, Komárovská, Kazanská, Lizbothova, Krajinská
Vladimír Prvý
0910127424
15. 02. 2023
15. 11. 2023
2023
Bytča
ul.Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského
Ján Pobijak
0905511752
15. 02. 2023
30. 11. 2023
2023
Pezinok
Bratislavská, Komenského, 1.mája, Obrancov Mieru, Bystrická Kupeckého, Malokarpatská, Zámocká, Rázusová, Bratislavská, Za koníčkom, Jesenského, Hrnčiarska Obrancov mieru, Saulakova, 1.mája, Majakovského, Mladoboleslavská, Farská, Holubyho Trnavská, Muškátová, Rulandská, Šenkvická cesta
Tomáš Hupka
0910833611
01. 03. 2023
15. 11. 2023
2023
Trnava
Bulharská ul. Mikovíniho ,Zelenečská Pri Kalvárii Vlárska Skladová ul. Veselá, Bulharská Vajslova , Tamaškovičova ,Narcisova Šípová Jasná Nitrianska cesta
Ing. Kollár Juraj
0911406113
01. 03. 2023
15. 11. 2023
2023
Hurbanovo
- ul. Športová č. 2-52, č. 320, Komárňanská č.45, štadión
Ing. Kováčová
0917647811
01. 03. 2023
30. 06. 2023
2023
Kolárovo
- ul. Roľnícka č. 1-21, Trnavská 17 - ul. Slobody .č. 1-18, Krížna 20-24, 30 - Pražské nám. č. 13-39
Ing. Kováčová
0917647811
01. 03. 2023
30. 06. 2023
2023
Považská Bystrica
ul. Slovenských partizánov
p. Páleš
0910827538
01. 03. 2023
31. 08. 2023
2023
Lučenec
ul. Erenburgova, Mieru, M. Rázusa, Novohradská
Mgr. Macko
0905921755
01. 03. 2023
31. 12. 2023
2023
Lučenec
ul. Dr. Vodu, Štvrť M. R. Štefánika, Štefana Moyzesa, J.A. Komenského, Dr. Herza, K. Banšela, J. Szabóa, B. Nemcovej, Mestský park
Mgr. Macko
0905921755
01. 03. 2023
31. 12. 2023
2023
Zvolen
ul. Zlatý potok, M. Rázusa, A. Hlinku, Centrum, Prachatická, 9. mája
Mgr. Hronec
0915624826
01. 03. 2023
30. 11. 2023
2023
Zvolen
ul. Študentská, Janka Kráľa, Ľudovíta Štúra, Š. Moyzesa
Ing. Belica
0911049991
01. 03. 2023
30. 11. 2023
2023
Brusno
ul. Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná
Ing. Belica
0911049991
01. 03. 2023
30. 11. 2023
2023
Zvolen
ul. Zlatý potok, M. Rázusa, A. Hlinku, Centrum, Prachatická, 9. mája
Mgr. Hronec
0915624826
01. 03. 2023
30. 11. 2023
2023
Piešťany
Piešťany, ul. Vodárenská, Orviský kút, Dičová, Vodárenská, Staničná, Sadová, Mojmírova
Ing. Halan
0911049990
13. 03. 2023
15. 10. 2023
2023
Komárno
ul. Tabaková, Vnútorná okružná, Elektrárenská , Zimná, ul. Práce
Ing. Gyorgy
0905422826
15. 03. 2023
30. 08. 2023
2023
Bratislava Trnávka , Nové Mesto
Trnavská cesta; Staničná; Rozmarínova; Slowackého; Hanácka; Slovinská; Kopanice; Na križovatkách; Vietnamská; Stará Ivanská cesta; Mokráň Záhon; Pestovateľská; Galvaniho, areál OLO; Bulharská; Technická; Banšelova; Stará Vajnorská; Vajnorská
Svetozár Moyzes
0911119251
15. 03. 2023
15. 11. 2023
2023
Bratislava Nové Mesto
Černicová; Jaskov rad; Cesta na Kamzík; Boskovičova; Cesta na Kamzík; Chrasťová; Vidlicová; Vančurova; Bellova; Jeseniova; Podkolibská; Hlavná;
Svetozár Moyzes
421911119251
15. 03. 2023
15. 11. 2023
2023

Spoločnosť SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s prerušením distribúcie zemného plynu a realizovanou rekonštrukciou.

Práce na rekonštrukciách sa uskutočňujú kvôli zaisteniu bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie.