Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

SPP – distribúcia, a.s., v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 oznamuje odberateľom plánované prerušenie distribúcie zemného plynu vykonávané v zmysle §64 ods. 2a.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Plánované prerušenia distribúcie zemného plynu

Mesto / Obec a ulica
Termín zverejnenia
Zodpovedná osoba
Prerušenie distribúcie plánované od - do
Sereď
Obežná 32A/4391 až po ul. I. Krasku č.7/2405, J. Jesenského 1/1076 až 35/1093 vč. 35/1093, Cukrovarská 69/3035 až 7/146 včítane 3/145 a 5/146, Kukučínova 9/96, 18/102-24/99, Školská 1/118 až 8/119, Mlynárska 2/56 až 25A/93, Vinárska 130/16-18 až 1/24-26/128, M.R. Štefánika s.č. 140 až 34/4282
05. 02. 2020
p. Chodelková
0917647835
20. 02. 2020
30. 09. 2020
Hlohovec
Kamenná- č.4 + Farský úrad, Hlohová - č.73, č.2, Podzámska -č. 2, 4, 6, p.č. 5127/12, č. 8, 10, 12, 14a, 14b, 16, Kpt.Nálepku č. 4, Nábr. A.Hlinku 14, 12
13. 02. 2020
Ing. Kováčová
0917647811
16. 03. 2020
31. 10. 2020
Sereď
ul. 8. mája od križovatky ulíc 8. mája-Dolnočepenská (smerom na ul Lúčna) po križovatku ulíc ulíc 8. mája-Tehelná, ul. Tehelná od regulačnej stanice plynu parcela č. KN-C 1397/3 po ul. Krásnu 1311/31 vč., ul. Slnečná od križovatky ulíc Slnečná-Krásna po kruhový objazd z ulíc Slnečná, Šulekovská, Dolnočepenská, Dlhá, Čepenská(ďalej len kruhový objazd), ul. Šulekovská od kruhového objazdu po križovatku ulíc Šulekovská -Družstevná,ul. Rovná od križovatky ulíc Rovná-Krásna po križovatku ulíc Rovná-Šulekovská, ul. Vysoká od križovatky ulíc Vysoká -Krásna po križovatku ulíc Vysoká -Šulekovská, ul. Priečna od križovatky ulíc Priečna -Krásna po križovatku ulíc Priečna –Šulekovská
25. 02. 2020
p. Chodelková
0917647835
20. 03. 2020
30. 09. 2020
Malacky
F.Kostku, Bernolákova, Jánošíkova, Pavla Blahu, Š. Čulena, Nádražná, Radlinského, Jilemnického, Ľ. Zúbka, Partizánska Vajanského, Sasinkova, Záhorácka, Radlinského, Pribinova, Sládkovičova, Kollárova, Partizánska, Jozefa Kubinu
09. 03. 2020
Peter Šimonič
0904566425
27. 03. 2020
15. 11. 2020
Dubnica nad Váhom
Ul.Murgašova, K Váhu, J. Kalinčiaka ,Hasičská, Palárikova ,Jilemnického, Kvášovecká
20. 04. 2020
Ing. Sagál
0905754758
15. 05. 2020
30. 11. 2020
Martin
A. Pietra, Škultétyho, M.R. Štefánika, Kuzmányho, Bottova, Bernolákova, Nováková a Škultétyho, A. Kmeťa, Moyzesova
05. 05. 2020
Peter Belica
0911049991
21. 05. 2020
18. 10. 2020
Brezno
ul. Vránskeho od č. d. 1 až 55, ul. Kozmonautov č. d. 9/116, 11/118, č.d. 12/119, ul. Moyzesova č.d. 29 až 33
06. 05. 2020
p. Chodelková
0917647835
22. 05. 2020
30. 09. 2020
Košice
ul. Komenského 16-38 párne, Letná, Pajorova, Jarná, Jesenná, Na šajbe, Račí potok
28. 05. 2020
Rastislav Gruľ
0910833973
15. 06. 2020
30. 10. 2020
Rimavská Sobota
ul. Trhové námestie ul. Školská od č.d. 864/1 po č.d 866/5 ul. Tompova od č.d. 669/15 po č.d. 674/25 ul. Hurbanova ul. Hviezdoslavova od č.d. 440/8 po č.d. 454/34, ul. Bakulínyho č.d. 779/2 a 787/18, ul Bottova č.d. 824/13, ul. Šroubárova č.d. 1, ul. Železničná č.d. 702/6
10. 06. 2020
Mgr. Macko
0905921755
25. 06. 2020
31. 10. 2020
Handlová
ul.I.Krasku č.1-2;ul.Pekárska č.1-40;ul.Potočná 16-62;ul.Partizánska 2-14;Nám.baníkov 9,11,13,16,21;ul.SNP 2-29
15. 07. 2020
Ing. Macurák
0911119204
01. 07. 2020
15. 10. 2020
Rozhanovce
ul. Blatná, 1.mája, Matúša Čáka Trenčianskeho, Mlynská a Jarná
12. 05. 2020
Viliam Čorňák
0907929932
20. 07. 2020
30. 10. 2020
Ilava
ul. Štúrova, Hviezdoslavova, Štefánikova
03. 07. 2020
Páleš
0910827538
21. 07. 2020
30. 11. 2020
Hlohovec
ul. SNP , Vinohradská
06. 07. 2020
Ing. Barát
0905708185
22. 07. 2020
15. 10. 2020
Žilina
ul. Rybníky ul.Moyzesova ( od ul.Revolučná po ul.Dlabača) ul.Štefanikova( od ul.Revolučná po ul.Dlabača) ul.J.Milca (od ul.1. Mája po ul.Štefánikova) ul.Republiky (od ul.1. Mája po Nám. A.Hlinku) ul.D.Dlabača(od ul. Republiky po ul.Štefánikova) ul. 1. Mája (od ul. Predmeská po ul. J. Milca)
07. 07. 2020
Ján Pobijak
0905511752
22. 07. 2020
30. 11. 2020
Poprad
ul. Záborského, Tolstého, Jarná, Zimná
08. 07. 2020
Radomír Kormaník
0907929938
23. 07. 2020
30. 10. 2020
Prešov
ul. Jánošíkova, Šidlovská
09. 07. 2020
Anton Pipka
0907929968
25. 07. 2020
30. 09. 2020
Vranov nad Topľou
ul. Okulka, Dlhá, Bernolákova, Boženy Nemcovej,
09. 07. 2020
Anton Pipka
0907929968
25. 07. 2020
30. 09. 2020
Poprad
ul. Budovateľská, Hraničná, Slovenského odboja, Partizánska, Podtatranská a 29. augusta
10. 07. 2020
Ján Horník
0905833171
27. 07. 2020
31. 10. 2020
Martin
A. Pietra, Škultétyho, M.R. Štefánika, Kuzmányho, Bottova, Bernolákova, Nováková, A. Kmeťa, Moyzesova, ČS armády
14. 07. 2020
Peter Belica
0911049991
30. 07. 2020
30. 10. 2020
Martin
A. Pietra
14. 07. 2020
Peter Belica
0911049991
30. 07. 2020
30. 10. 2020

Zoznam rozsiahlych výkopových prác

Mesto / Obec a ulica
Zodpovedná osoba
Plánované od - do
Rok ukončenia
Sereď
Obežná 32A/4391 až po ul. I. Krasku č.7/2405, J. Jesenského 1/1076 až 35/1093 vč. 35/1093, Cukrovarská 69/3035 až 7/146 včítane 3/145 a 5/146, Kukučínova 9/96, 18/102-24/99, Školská 1/118 až 8/119, Mlynárska 2/56 až 25A/93, Vinárska 130/16-18 až 1/24-26/128, M.R. Štefánika s.č. 140 až 34/4282
p. Chodelková
0917647835
20. 02. 2020
30. 09. 2020
2020
Sereď
ulice: 8. mája, Dolnočepenská, Lúčna, Stromová, Družstevná,Murgašova, Svätoplukova,Športová, Slnečná, kruhový objazd, Slnečná II, Jilemnického, Nová, Šulekovská, Tehelná, Krásna, Fraňa kráľa, Hviezdoslavova, Rovná, Vysoká, Priečna
p. Chodelková
0917647835
26. 02. 2020
15. 11. 2020
2020
Malacky
Vajanského, Sasinkova, Záhorácka, radlinského, Pribinova, Sládkovičova, Kollárova, Partizánska, Jozefa Kubinu
Peter Šimonič
0904566425
01. 03. 2020
15. 11. 2020
2020
Stupava
Cintorínska, Kalvárska, Slovenská, Pri Borníku, Bitúnkova, Hlavná, M.R.Štefánika
Michal Kubu
0902941580
02. 03. 2020
15. 11. 2020
2020
Dubnica nad Váhom
Sídlisko Pod hájom, ul. Hviezdoslavova, Palárikova, Murgašova, K Váhu, Hasičská, Kvašovecká, Jilemnického, Kukučínova, Jána Kalinčiaka
Ing. Sagál
0905754758
03. 03. 2020
30. 11. 2020
2020
Sečovce
Široká, časť ul. Dargovských hrdinov, Bitúnková, SNP
Štefan Jacík
905414234
10. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Vranov nad Topľou
B. Nemcovej, Okulka, Bernolákova, Dlhá, Lúčna
Anton Pipka
907929968
10. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Prešov
Jánošíkova, Šidlovská, Pod komínom, Severná
Anton Pipka
907929968
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Košice - Ťahanovce
Ázijská trieda, Sofijská
Stanislav Ondrejka
905749036
15. 03. 2020
15. 10. 2020
2020
Veľké Kapušany
L. N. Tolstého, P. O. Hviezdoslava
Štefan Jacík
905414234
15. 03. 2020
15. 10. 2020
2020
Martin
A. Pietra, Škultétyho, M.R. Štefánika, Kuzmányho, Bottova, Bernolákova, Nováková a Škultétyho.
Peter Belica
911049991
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Snina
Vihorlatská, Palárikova, Pčolinská, Študentská
Štefan Jacík
905414234
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Šebastovce, Haniska, Valaliky
extravilán kat. úz. Šebastovce, Haniska, Valaliky
Stanislav Ondrejka
905749036
15. 03. 2020
15. 10. 2020
2020
Rozhanovce
ul. Blatná, 1.mája, Matúša Čáka Trenčianskeho a Mlynská
Viliam Čorňák
907929932
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Žilina
ul. Poľná, Bajzova, Rudnaya, Tejovského, Ružová, Hečkova, Kvatná, Bezručova, Lediverova, V. javorku, Petrovského, G.Povalu,Martinského
Václav Dobroň
905754759
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Žilina
Jána Milca, M.R. Štefánika, Moyzesova, Rybníky, Sad na Studničkách, Veľká Okružná, 1 Mája, D. Dlabača
Ján Pobijak
905511752
15. 03. 2020
31. 10. 2020
2020
Bratisava - Nové mesto
Budyšínska, Osadná, Tehelná, Mestská, Vajnorská, Sadová, Kutuzovova, Príkopova, Odbojárov, Česká, Škultétyho, Trnavké mýto, Šancová, Legionárska, Belehradská, Krížna, Trnavská cesta
Svetozár Moyzes
0911119251
15. 03. 2020
30. 10. 2020
2020
Košice
MČ Košice-Sever - ul. Račí Potok, Na Šajbe, MČ Košice Staré-mesto ul. Jarná, Letná, Jesenná, Pajorova, Komenského, Park Angelinum
Rastislav Gruľ
910833973
16. 03. 2020
30. 10. 2020
2020
Malacky
F. Kostku, Bernolákova, Jánošíkova, Pavla Blahu, Š Čulen, Nádražná, Radlinského, Jilemnického, Ľ. Zúbka, Partizánska
Peter Šimonič
0904566425
16. 03. 2020
15. 11. 2020
2020
Bratislava - Ružinov
Lotyšská, Bieloruská
Juraj Kollár
0911406113
16. 03. 2020
31. 10. 2020
2020

Spoločnosť SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s prerušením distribúcie zemného plynu a realizovanou rekonštrukciou.

Práce na rekonštrukciách sa uskutočňujú kvôli zaisteniu bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie.