Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Klasifikácia odberných miest SO a VO medzi K a T na základe POD, ktorá
je platná na obdobie 1.október 2024 až 30.september 2025,

SKSPPDIS: