Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Dozorná rada

Dozorná rada má predovšetkým dozornú a kontrolnú funkciu.

Ing. Martin Barto, CSc

Predseda dozornej rady
Ing. Martin Barto, CSc

Gary Mazzotti B.A.(Hons) A.C.A. 

podpredseda dozornej rady

Pavol Korienek

člen dozornej rady

Ing. Branislav Bosák

člen dozornej rady

Milan Boris

člen dozornej rady

Ing. Juraj Blusk

člen dozornej rady