Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Dozorná rada

Dozorná rada má predovšetkým dozornú a kontrolnú funkciu.

Ing. Rastislav Chovanec, PhD.

Predseda dozornej rady
Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
V roku 2002 ukončil štúdium Medzinárodného podnikania na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde v roku 2006 úspešne absolvoval aj doktorandské štúdium. Začínal v roku 2004 ako projektový manažér sekcie priamych zahraničných investícií v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), kde pôsobil do roku 2006. V rokoch 2006 – 2010 pracoval ako poradca predsedu vlády SR pre zahraničné investície. Zároveň bol v rokoch 2008 – 2012 výkonným riaditeľom spoločnosti Ceptra, s. r. o. Na Úrad vlády SR sa vrátil opäť v roku 2012, kde dva roky pôsobil ako poradca predsedu vlády pre investície. V roku 2014 bol vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, kde pôsobí doposiaľ. Predsedom dozornej rady SPP – distribúcia, a. s., je od roku 2012.

William Price

podpredseda dozornej rady

Pavol Korienek

člen dozornej rady

Robert Procházka

člen dozornej rady

Milan Boris

člen dozornej rady

Matej Šimášek

člen dozornej rady